Tallinna Linnavalitsus andis Sisekaitseakadeemiale ehitusloa luua Piritale uus ja kaasaegne õppekompleks, Kase tänavale.

„Inimeste turvatunne algab siseturvalisusest ja akadeemia uus õppehoone on panus Eesti julgeoleku tugevdamisse. Pirital on õppetööga tegelemiseks head tingimused ja püsivad traditsioonid,“ sõnas Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas.

Uue õppehoone netopind on ligi 11 000 m2 ja eeldatav maksumus ca 15,6 miljonit eurot. Ehitushange kuulutatakse välja homme ning ehituseni loodetakse jõuda 2017 juulis. Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks hoone valmima hiljemalt 2019. aasta alguseks. Koos uue õppehoonega saab akadeemia sama ASTRA meetme toel ka hulga uusi õppevahendeid.

Sisekaitseakadeemia rektori Katri Raigi sõnul on SKA tänulik kõigile koostööpartneritele, kes on aidanud kaasa, et täituks äsja 25-aastaseks saanud akadeemia eluaegne unistus – oma kaasaegne kodu Kase tänaval. Ta lisas, et Tallinna linna poolt väljastatud ehitusluba on üks etapp uue hoonekompleksi rajamise teel. „See loob kindluse alustada ehitushankega ning kui kõik läheb plaanipäraselt, õpivad kadetid juba 2019. aasta alul kaasaegses hoones,” ütles Raik.

Eelmise aasta alguses korraldas Sisekaitseakadeemia arhitektuurikonkurssi, et leida parim võimalik variant õppekeskuse arendamiseks Pirital, Kase tänaval. Võitjaks osutus ideekavand Faalanks, mis sai žürii poolehoiu, kuna töös on läbi mõtestatud Sisekaitseakadeemia vajadused ja arvestatud neid nii asendiplaani, ruumistruktuuri, energiatõhususe kui ka arhitektuurse vormi seisukohast, mis peegeldab akadeemia väärtusi. Uude hoonesse on kavandatud spordisaal, õppedepoo, põlemiskatsete demonstratsioonlava ja muud, mida vanades hoonetes polnudki. Oluline on ka sobivus ümbruskonda. Võidutöö asendiplaanis on arvestatud ka akadeemiat ümbritsevate rajatiste, teede ja pääsudega.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder tõdes, et uue ja kaasaegse õppekompleksiga võib juba lähitulevikus paikneda Kase tänaval Baltimaade modernseim õppekompleks. Ta lisas, et tänu sellele võib Sisekaitseakadeemia saada suunanäitajaks mitte ainult Eestis, vaid ka kogu Euroopas. „Uus õppekompleks on vajalik nii Sisekaitseakadeemiale, sisejulgeolekule kui ka Pirita linnaosa arengule. Olen tänulik, et lõpuks ometi hakkavad toimuma positiivsed muudatused, mida kõik on kaua oodanud,“ tänas Mölder.