Tallinna Linnavolikogu otsusel hakkab linn hüvitama ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumise tasu enne 2011. aastat välja antud loa alusel ehitatud elamutele. Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

2010. aastal lõppesid suuremahulised kanaliseerimistööd Nõmme, Pirita, Kristiine ja Haabersti piirkondades, kus varem kanalisatsioon puudus. Uute liitumispunktide ehitamine võimaldab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liituda linna toel ka sellel väikesel osal kinnistutest, mis veel ühendamata.

Abilinnapea Kalle Klandorf märkis, et ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ühendamata kinnistuid võib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti andmetel olla umbes 600. „Seega on hüvitis tõhusaks abiks paljudele leibkondadele. Loodan, et majaomanikud seda võimalust kindlasti ka kasutavad ja esitavad linnale vastava taotluse,“ ütles Klandorf ning lisas, et õigus hüvitisele on vähemalt üks aasta enne taotlemist rahvastikuregistri järgi Tallinnas elanud inimestel, kelle kinnistul on enne 2011. aasta 31. detsembrit välja antud loa alusel ehitatud hoone. „Kinnistu sihtotstarve peab olema 100-protsendiliselt elamumaa ja iga omanik saab hüvitist saab ainult ühe kinnistu eest.“

Liitumistasu hüvitatakse kinnistu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kui:

Kui kõikide eelkirjeldatud kinnistute omanikud hüvitist taotlevad, võib selle kogumaksumus ulatuda 4,8 miljoni euroni.

Hüvitise saamiseks tuleb esitada Tallinna keskkonna- ja kommunaalametile taotlus koos nõutud lisadega aadressile uvk@tallinnlv.ee.

Tallinna Linnavolikogu määrus sõnastab Tallinna linnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasu hüvitamise ulatuse, tingimused ja hüvitise maksmise korra. Kui hüvitise väljamaksmise taotluse esitamise aastal ei ole Tallinna linna eelarves rahalisi vahendeid hüvitise väljamaksmiseks, makstakse hüvitis välja järgmisel aastal.