Tallinna päeval, 15. mail piiratakse Pärnu maantee Vabaduse väljaku ja Viru ringristmiku vahelisel lõigul autoliiklust, tutvustamaks linlastele ja linna külalistele Tallinna peatänava projekti.

Sellega seoses on nimetatud teelõik kella 13.30-st kella 16.00-ni mootorsõidukite liikluseks suletud, läbi pääseb vaid ühistransport. Ühtlasi kehtestatakse suletud tänavalõigul lubatud suurimaks kiiruseks 30 km/h.

Musumäe parklasse üles seataval laval tutvustatakse peatänava ideed tutvustamine, räägitakse rohelise pealinna tegevustest, propageeritakse linnas jalgrattaga liiklemist ning tutvustatakse Tammsaare pargi rekonstrueerimisega seonduvat.

Ürituse avab abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas. Kavas on peatänava arhitektuurikonkursi tutvustus ja võitjate autasustamine, Tallinna laste ja noorte lillepeo tutvustus ning ülevaade käimasolevast majade fassaadide supergraafikaga kaunistamise projektist.

Eesti Arhitektuurikeskus, Eesti Arhitektide Liit ja Tallinna linn kuulutasid välja ideekonkursi Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks Tallinnale uue, 21. sajandisse kuuluva peatänava loomiseks.

„Lõppeesmärk on luua Tallinna südalinna inimkeskne ja kaasaegne linnaruum ning ühendada südalinna killustatud toimepiirkonnad tervikuks,“ ütles Taavi Aas. „Peatänava projekt hõlmab Pärnu maantee südalinnapoolset lõiku ja Narva maantee algust, teises etapis ka peatänavaga külgnevaid kvartaleid.“

Aasa sõnul lähtutakse projekti realiseerimisel jagatud linnaruumi kontseptsioonist. „See tähendab linnaruumi kasutamise mitmekesistamist, ajaveetmise võimaluste ning jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste parandamist, samuti autoliikluse rahustamist ja turvalisemaks muutmist,“ selgitas Aas.

Tallinna peatänava lahendus, mida ideekonkursil otsitakse, peab sobima nii vormilt kui sisult Tallinna kui võimaliku Euroopa rohelise pealinna konteksti.