Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Harju Maakohtu uue hoone siseruumi.

Konkursi eesmärk on leida parim ideelahendus 2018. aasta kevadel valmiva uue Harju Maakohtu kohtumaja avalikku alasse paigutatavale kunstiteosele. Harju Maakohtu uus hoone paikneb Lubja tn 4, Tallinnas. Teos hakkab paiknema hoone väiksemas aatriumis kõrguva installatsioonina. Antud ruum on peamiseks sissepääsualaks hoone peasaali ning eeldatavalt peamine asukoht avalikku tähelepanu saavate ürituste korraldamiseks.

Teose tehnika ja materjal on piiratud mittepõlevateks materjalideks – klaas, kivi, metall, eelistatuim on klaas. Taies peab esindama Eesti installatiivse kunsti hetkeseisu, olema esinduslik ning dekoratiivse iseloomuga. Ideelahenduse kontseptsioon peab haakuma kaudselt kohtu tegevusvaldkonnast tulenevate ühiskondlike seostega. Eelistatud on modernne käsitluslaad.

Žüriisse kuuluvad Eesti Kunstnike Liidu esindajad Taavi Talve ja Maret Sarapu, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Mart Kalm ja Liisa Kaljula, kohtu esimees Meelis Eerik, täiendava eksperdina Liivalaia kohtumaja juht Aulike Salo ning Harju Maakohtu uue hoone sisearhitekt Pille Lausmäe.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 65 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 975 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 650 eurot ja 325 eurot.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 19. juuni 2017 kell 12:00.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rubriigis „Alla siseriikliku piirmäära hanked ja kunstikonkursid”. Eraisik, kellel registrikood puudub, saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 625 000 euro ulatuses. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.