Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eestvõttel on valminud Tallinna geoportaal, mis koondab endas linna olulisemad kaardi- ehk ruumiandmed.

„Andmeid peetakse 21. sajandi väärtuslikuimaks ressursiks ehk uueks naftaks. Seega võib geoportaali võrrelda kaardi- ehk ruumiandmete tanklaga, kus iga kodanik ja ettevõtja saab teha endale meelepärase valiku. Geoportaalis leiab nii erinevaid ajaloolisi kui ka tänapäeva kaarte, nii vanalinna 3D mudeli kui ka Tallinna panoraamfotosid. Meie eesmärk on, et pakutav oleks alati kvaliteetne ning kasutaja jaoks lihtsalt ja kiirelt leitav,“ näitlikustab abilinnapea Andrei Novikov geoportaali peamist eesmärki.

Geoportaalis on kaardi- ehk ruumiandmete kasutamiseks kolm peamist valikut:

Ootame kõiki geoportaaliga tutvuma aadressil: https://www.tallinn.ee/est/geoportaal/

„Nagu iga teenusepakkuja jaoks, nii on ka meie jaoks kasutajate arvamus väga oluline. Seega ootame kõiki geoportaali tagasiside funktsiooni kaudu oma kasutajakogemust ja tulevikuootusi jagama. Eriti ootame näiteid portaalis leiduvate andmete kasutuse kohta ning ettepanekuid, milliseid andmestikke, funktsionaalsusi ja rakendusi loodetakse sealt tulevikus leida,“ julgustab kasutajaid geoportaali edendaja Linnaplaneerimise Ameti geoinformaatika ja kartograafia osakonna juhataja Ave Kargaja.

Linnaplaneerimise Amet tänab portaali eestvedajaid ja linna asutusi, kellega koostöös valminud andmeid, rakendusi ja kaarte geoportaalist leiab.