4. juunil toimus esimene Tallinna linna korteriühistukomisjoni koosolek, mille peamine eesmärk on olla lepitav vaheorgan korteriühistute, nende liikmete või ametiasutuste vahel.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul püüab komisjon oma töös jagada linna asutustele soovitusi korteriühistutega seotud menetluste tõhustamiseks ning aidata lahendada tüliküsimusi kohtuskäimiseta, sest paljude arusaamatuste põhjuseks on tihti erinev arusaam seadusandlusest. Siiani on Tallinn pakkunud eelkõige individuaalset nõustamisteenust linna infosaalis.

„Sellepärast leidsime, et enne kohtusse minemist võiks olla komisjon, kus oleks võimalik lepitada ja selgitada seadusandlust eesmärgiga, et erinevad osapooled jõuaksid omavahel kokkuleppele ja normaalne omavaheline suhtlemine korteriühistus jätkuks,“ rääkis Võrk ning lisas, et komisjoni töösse soovitakse kaasata ka erinevaid linna ametiasutusi, et ühtlustada menetluspraktikaid ning lõpptulemusena jõuaks ka seadusandluse muutmiseni.

Komisjoni liige ja endine Harju Maakohtu esimees Helve Särgava rääkis, et nii korteriühistute juhid kui ka korteriühistute liikmed on aastaid rääkinud soovist, et loodaks sarnane komisjon, nagu on töövaidluskomisjon või üürikomisjon, kus oleks võimalik lahendada probleeme kohtuväliselt, ilma riigilõivu ja rahaliste vahenditeta.

Komisjoni liige Priidu Pärna tõdes samuti, et Tallinna linna initsiatiivil loodud komisjon on hea algus selleks, et tulevikus looks ka riik korteriühistute vaidlusi lahendava komisjoni.

Korteriühistukomisjon moodustati Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 20.04.2020 nr 490-k. Komisjoni  eesmärk on lahendada korteriühistute ja nende liikmete vahelisi vaidlusi ning tõhustada Tallinna linna asutuste tegevust korteriühistutega seotud menetlustes. Avaldused ja lisainformatsiooni leiab Tallinna kodulehelt: www.tallinn.ee/korteriuhistu

Eelmisel aastal jooksul nõustati linna infosaalis ligi 1 100 korteriühistu esindajat, lisaks said Lasnamäe linnaosas nõustamist 144 korteriühistut.