Lasnamäel alustas käesoleval aastal pilootprojektina tegevust korterelamute vaidluste lahendamise komisjon.

Abilinnapea Eha Võrk rõhutas, et Lasnamäel tegutsevas komisjonis käivad ka teiste linnaosade elanikud, mis kinnitab sellise komisjoni vajalikkust. „Tuleb kaaluda ka teistesse linnaosadesse taoliste konsultatsioonipunktide loomist,“ ütles Võrk.

„Üheksa kuuga anti vaidlusküsimustes ligi 200 konsultatsiooni,“ ütles linnaosa vanem Maria Jufereva. „Komisjoni abiga leidis operatiivse lahenduse rohkem kui 60% vaidlusküsimustest.“

Lisaks konsultatsioonidele valmistas komisjon koostöös linnaosa valitsusega ette ka korteriühistu põhikirja ja kodukorra projektid, mis on korteriühistutele tasuta kasutamiseks saadaval nii eesti kui eesti ja vene keeles.

Lasnamäe linnaosa valitsusega sõlmitud käsunduslepingu raames võtab komisjon inimesi vastu kaks korda nädalas, teisipäeviti ja reedeti kella 10-12 Lasnamäe linnaosa valitsuse hoones aadressil Pallasti 54. Konsultatsiooniks tuleb end registreerida telefonil 5625 7713 või e-posti teel info@progressor.ee. Vajadusel korraldatakse lisaks konsultatsioonidele konflikti osapoolte ümarlauad ning jurist osaleb korteriühistu üldkoosolekul.

„Analüüsides korteriühistute vaidluste lahendamise komisjonis kõige sagedasemate kaebuste põhjuseid ja teemasid, otsustasime koostada korteriühistutele tüüpdokumentide ehk põhikirja ja sisekorraeeskirja projektid,“ ütles Jufereva.

Dokumentide saamiseks peab korteriühistu esimees saatma avalduse Lasnamäe linnaosa valitsusele (lasnamae@tallinnlv.ee) või korteriühistute vaidluste lahendamise komisjonile (info@progressor.ee).

Korteriühistute peamised vaidlused on seotud võlgnikega, sagedased on ka uue korteriomandi- ja korteriühistuseadusega seotud küsimused. Linnaosa algatatud projekti raames on juristi poole pöördunud nii korteriomanikud kui ka korteriühistute juhatuse liikmed. Paljud vaidlused on põhjustatud seaduse väärast tõlgendamisest ja inimeste vastastikusest mittemõistmisest. Väga levinud on ka kaebused ühistu üldkoosoleku otsuste peale.

„Töötame edasi selle nimel, et üha vähem oleks vaidlusi, kus elanikel tuleb ette võtta raske kohtutee,“ ütles Jufereva. „Selleks aga tuleb elanikel ja ühistutel enam koostööd teha.“