Päästeamet ja Tallinna linn sõlmisid lepingu projektis „500 kodu korda“, mille raames muudetakse Tallinna linna haldusterritooriumil 65 eluruumi tuleohutuks.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on projekti eesmärk lahendada toimetulekuraskustes leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid. „Paraku on Tallinnas juhtunud mitmeid traagiliste tagajärgedega õnnetusi, mille sagedaseks tekkepõhjuseks on olnud korrast ära ning ohtlikud kütte- ja elektrisüsteemid. Seetõttu on Tallinna linnal väga hea meel osaleda projektis ning muuta eluruumid tuleohutuks nendel inimestel, kes vajavad kõige enam riigilt ja kohalikult omavalitsuselt tuge,“ selgitas Mölder.

Abilinnapea sõnul on projekti sihtrühmaks lastega pered, eelkõige lasterikkad, erivajadustega inimesed ning üksi elavad eakad, kes on korrastatava eluruumi omanikud ja elavad selles ruumis. „Kodude tuleohutuse tagamine peab olema kättesaadav kõigile ning meie eesmärk on abivajajaid märgata ja toetada. Tänaseks päevaks on linnaosade valitsused koostöös Päästeametiga kaardistanud abivajajate kodud. Lähinädalate jooksul proovime hinnata nende täpsemaid vajadusi ning sõlmida kodu omanike ja ehitajatega kolmepoolseid lepinguid, et saaksime töödega juba võimalikult vara alustada,“ lisas Mölder.

Projekti raames tehtavate tööde hulka kuuluvad: küttekolde ehitamine, paigaldamine ja parandamine; kütteseadme paigaldamine, korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine; elektrisüsteemide uuendamine; korstnapühkimise teenus; suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti, tuletekk; puuetega inimeste erilahendused kõigis eelnimetatud tegevustes; töödega otseselt seotud vajalikud lisategevused (koristus, prügivedu jms).

Projekti kestus on 2018-2019. Tallinna linna finantseering on projektis 227 632 eurot, millele lisandub sama suur riigi toetus.