Tartu linn kuulutas välja Raadi piirkonna visioonivõistluse, millega soovitakse leida terviklik ruumiline lahendus ligi 30 hektari suurusele piirkonnale.

Võistlusala hõlmab kesklinnast ERMi kulgeva Roosi tänava ümbruse Puiestee tänavast kuni Muuseumi teeni.

Abilinnapea Reno Laidre sõnul on Raadil hea avaliku ruumi loomiseks suurepärased võimalused. “Avar territoorium, palju juba varasemalt lauale toodud ideid ja suur potentsiaal uute ideede tekkimiseks. Loodan, et raekojast vaid 1,5 kilomeetri kaugusel asuv tühermaa hakkab jõuliselt arenema ja meelitab piirkonda investoreid,” ütles Laidre.  Ta lisas, et  Raadil on äärmiselt põnevad linnaruumilised kooslused, mis peaksid üksteist toetama ja saama läbi  konkursi üheks atraktiivseks tervikuks.

Linnaarhitekt Tõnis Arjus ütles, et  Raadi piirkonna linnaehituslik areng  on oluline osa sidusa linnaruumi tagamisel. „Eesti Rahva Muuseumi uus hoone on andnud kohale võimsa tähenduse ning linna areng ERMi suunal tuleb põhjalikult läbi mõtestada ning püstitada konkreetsed ruumilised eesmärgid. Visioonivõistlus mängib selles kandvat rolli,“ sõnas Arjus.

Raadi-Kruusamäe linnaosas paikneval võistlusalal asuvad ERM, Raadi mõis, Raadi järv, endisaegsed lennukiangaarid ja ratsamaneež. Piirkonna hoonestuse moodustavad valdavalt väikeelamud ja puidust kortermajad. Olulise osa moodustavad puhke- ning haljasalad nagu Raadi park, seiklus- ja lumepark, kuid suur osa territooriumist on välja arendamata. Tartu üldplaneering näeb piirkonda ette ka rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks mõeldud Raadi halli ehitamise.

Avaliku ruumilahenduse konkursi peamine eesmärk on leida võistlusalal asuvatele elu- ja äriotstarbeliste kinnistutele linnaehituslikult terviklik visioon, mis saab aluseks tulevastele võimalikele arendustele.

Linnavalitsus moodustas visioonivõistluse ideekavandite hindamiseks žürii, kuhu kuuluvad linna ja Eesti Arhitektide Liidu esindajad. Vajadusel kaasab žürii ka rohkem eksperte.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 18. september 2020. a.