Arhitektuuri ja ehituse osakond koondas Tartu arhitektuurivõistluste materjalid uuele kaardirakendusele, mis annab käimasolevatest ja juba toimunud võistlustest parema ülevaate. 

Pidevalt uuenevasse rakendusse on koondatud võistluste info ja võimalusel esitatud tööde materjalid. Tutvuda saab nii linnavalitsuse kui ka eraarendajate korraldatud võistlustega.

“Tartu arhitektuurivõistluste praktika ja nii avaliku kui ka erasektori panus selles väärib esile toomist. Sellest tulenevalt võtsime eesmärgiks luua integreeritud süsteem, millest on kasu ametnike igapäevatöös, kuid mis on ka avalikkuse jaoks mugavalt jälgitav,” selgitas linnaarhitekt Tõnis Arjus.

Arhitektuurivõistluste rakenduse leiab Tartu linna kodulehelt: https://www.tartu.ee/et/kaart. Lisaks kaardivõimalusele saab võistlusi lehitseda ka nimekirja alusel.

Uuest rakendusest leiab peamiselt viimase seitsme aasta arhitektuurivõistlused ja pisteliselt ka võistlusi kaugemast perioodist.