Nutika linnaosa projektiga ühinevad korteriühistud saavad linnalt taotleda rekonstrueerimistoetust, mille suurus on 102 eurot korterelamu suletud netopinna ruutmeetri kohta.

Rekonstrueerimistoetuse sihtgrupp on kesklinnas paiknevad hruštšovka-tüüpi korterelamud, mis asuvad enamikus Turu-Aleksandri ja Tiigi-Pepleri tänavate piirkonnas.
„Esimesed ühistud on tänaseks juba avalduse linnale esitanud ning alustavad peatselt rekonstrueerimistööde projekteerimisega. Tulenevalt sihtgrupi hoonete suurusest ning jagatavatest toetussummadest on linnal võimalik toetada ligikaudu kahekümne korterelamu rekonstrueerimist. Julgustan ühistuid toetuse saamise võimalustega tutvuma ja projektiga liituma, sest nii ulatuslikku välisraha kaasamise võimalust ei pruugi enam tulla,” rääkis SmartEnCity projektijuht Raimond Tamm.

SmartEnCity projektis on elamute liginullenergiahooneteks rekonstrueerimiseks ette nähtud kokku ligi 4 miljonit eurot.
Lisaks toetusele SmartEnCity projektist on korteriühistutel samaaegselt võimalik saada rekonstrueerimistoetust ka sihtasutuselt KredEx. Mõlemat toetust saab taotleda koos – ühistu esitab taotluse KredExi infosüsteemi kaudu.
Hoonete välisilme parandamiseks saavad ühistud taotleda ka 3000 euro suurust lisatoetust maja välisseinale või vahetusse ümbrusse kunstiteose loomiseks.

Taotlusi rekonstrueerimistoetuse saamiseks ootab linn kuni projekti raames kavandatud mahu (39 000 ruutmeetrit hoone suletud netopinda) täitumiseni. Rekonstrueerimistööd peavad projektis osalevatel ühistutel olema lõpetatud 2018. aasta lõpuks.

Alates 1. oktoobrist võtab linnavalitsus vastu ühistute avaldusi, mille laekumise alusel moodustatakse järjekord ühistutest, kes soovivad edaspidi rekonstrueerimiseks toetust taotleda. Avaldusele tuleb lisada korteriühistu üldkoosoleku otsus, tehnilise konsultandi ning projekteerijaga sõlmitud lepingud.

Tartu linn osaleb rahvusvahelises projektis SmartEnCity, mille käigus luuakse kesklinnas asuvast hruštšovkade piirkonnast tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa. Lisaks hoonete renoveerimisele ning targa kodu rakendustele tulevad nutikasse linnaossa uuenduslikud lahendused tänavavalgustuses, taastuvenergia kasutamises ning elanike kaasamises ja teadlikkuse suurendamises. Rajatakse ka täiendavad elektriautode kiirlaadimispunktid ning elektriautode ja -jalgrataste rendipunktid.

SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekt algas 2016. aasta veebruaris ning kestab kuni 2021. aasta juulini.