Tartu osaleb kogu Euroopas ainulaadses suurprojektis SmartEnCity, mis aitab osa Tartu kesklinna elamupiirkonnast muuta terviklikult nutikaks linnaosaks. Endisest 50-60ndatel ehitatud kortermajade piirkonnast saab tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa.

„Selle projektiga toome koostöös partneritega Tartusse ligi kaheksa miljonit eurot, mis võimaldab meil linnakeskkonnas teha väga olulisi muudatusi ja millega Tartu astub pika sammu edasi infotehnoloogiliste lahenduste rakendamisel igapäevaelus. Loome nutika linnaosa, kus pannakse suurt rõhku keskkonnasäästlikele eluviisidele,“ ütles Tartu linnapea Urmas Klaas

Tartus on projekti pilootalaks valitud 0,39 km2 suurune ala kesklinnas, mis hõlmab Turu-Aleksandri ja Tiigi-Pepleri tänavate nn hruštšovkade piirkonda. Nutikas linnaosa sisaldab peale hoonete energiasäästlikuks renoveerimise ning nutikodu rakenduste ka uuenduslikke lahendusi kaugküttes, transpordis, tänavavalgustuses, taastuvenergia kasutamises ning elanike kaasamises. Nii näiteks paigaldatakse renoveeritavatele elamutele taastuvenergia tootmiseks päikesepaneele ning uudse lahendusena taaskasutatakse elektriautode vanu akusid taastuvenergia salvestamiseks.

Kaugjahutusvõrgust vabanev jääksoojus on plaanis suunata kaugküttevõrku ning kasutada näiteks kortermajades sooja vee tootmiseks. Tänavavalgustuse energiatarbimist vähendatakse LED-valgustitel ning sensoritel põhineva valgustusvõrgu rajamisega. Nutikasse linnaossa tulevad elektriautode laadimispunktid, elektriautode ja -jalgrataste rendipunktid ning sensorid müra, õhusaaste, õhutemperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmiseks ning teeolude jälgimiseks.

Samuti luuakse projekti raames elanikele infotehnoloogiline nutikodulahendus, mis võimaldab jälgida, analüüsida ning reguleerida oma kodust energiatarbimist, soodustada kogukonnasisest infovahetust ja saada reaalajas infot lähedal asuvates rendipunktides paiknevate sõiduvahendite ning linnakeskkonna olude kohta.

“Suurprojekti peamine väljakutse ning ühtlasi ka suurim väärtus seisneb nutika linnaosa terviklahenduse elluviimises, elanike kaasamises ning erinevate tehnoloogiate ja ärimudelite kokkusidumises. Tänapäeval on ridamisi saadaval erinevaid nutikaid lahendusi, mis võimaldavad inimeste igapäevaelu mugavamaks muuta ning kulutusi vähendada, kuid nende tõhusa rakendamise eelduseks on teadlikud ja motiveeritud kasutajad,” ütles projektijuht Tartu Teaduspargi juhatuse liige Raimond Tamm.

SmartEnCity projekti partnerlinnadeks on Tartu, Vitoria-Gasteiz (Hispaania) ja Sønderborg (Taani).
Tartu linna Eesti partnerid nutika linnaosa projektis on Tartu Regiooni Energiaagentuur, Balti Uuringute Instituut, Smart City Lab klaster, Tartu Ülikool, AS Eesti Telekom, AS Fortum Tartu, Cityntel OÜ ning Takso OÜ.

Projekti SmartEnCity peamine eesmärk on ellu viia targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem erinevates Euroopa piirkondades rakendatav.

Projekti tegevuste elluviimiseks toetatakse Eesti partnereid kokku 8,2 miljoni euroga. SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ ning tegevused on kavas ellu viia kolme ja poole aasta jooksul.