Linnavalitsus analüüsis Tartu kesklinna üldplaneeringu avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekuid ja otsustas teha muudatusi esialgsesse planeeringulahendusse. Edasine arutelu jätkub sel kolmapäeval linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjonis.

“Usun, et arutelu, mis tekkis kesklinna uue üldplaneeringu ümber, on ellu kutsunud ühed viimase aja tõsisemad ühised mõttetalgud Tartu tuleviku üle. Eriline tänu kuulub kõigile neile 160le ettepaneku esitajale, kes lisaks kaasa mõtlemisele ja vaidlemisele on esitasid ka oma konkreetsed ettepanekud ja argumendid. Paljudes olulistes sõlmküsimustes kerkisid esile vastandlikud arvamused, mistõttu polnud kõigi ettepanekute täielik arvestamine võimalik, kuid üritasime siiski leida tasakaalupunkti erinevate huvide ja arvamuste vahel,” ütles abilinnapea Jarno Laur.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus arvamusi ligi 160 inimeselt ning lisaks esitati linnavalitsusele kodanikualgatuse korras elektrooniline petitsioon, mille eesmärk oli säilitada kesklinna pargid olemasolevas suuruses ja mitte neid hoonestada.

Laekunud ettepanekutest lähtuvalt otsustati muuta planeeringulahendust ja taastada kergliiklustänavatena ajaloolised Kauba ja Holmi tänavad, jätta hoonestamata Kaubamaja ja Vanemuise teatri vaheline haljasala, lisada Kaarsilla ja Võidu silla vahelisele alale Holmi kesklinnaga siduv täiendav kergliiklussild ning lisada planeeringusse lisaks hoonete kõrguspiirangule ka minimaalne korruselisus.

Arvestades enam rohelisuse säilitamise põhimõttega, võeti seisukoht, et Holmi parki näidatud hoonestusala siseselt võib hoonestus hõlmata kogu pindalast kuni 70 protsenti ja markeerida tuleb ajaloolise Holmi tänava joon. Planeeringus täpsustatakse ka mitmeid liikluskorralduslikke ja vanalinna parkimisega seotud teemasid.

Linnavalitsuse seisukohti kesklinna üldplaneeringule laekunud ettepanekute kohta tutvustatakse linlastele avalikel aruteludel, mis toimuvad 22. veebruaril kl 17 ja 26. veebruaril kl 16 raekoja saalis. Aruteludel tutvustatakse esitatud kirjalikke arvamusi ja linna seisukohti nende kohta ning põhjendatakse planeeringu koostamisel valitud lahendusi. Reedel, 26. veebruaril toimuv arutelu ei ole esmaspäevase 22. veebruari arutelu jätk, vaid kordusarutelu.
Täpsemalt saab esitatud ettepanekute ja linnavalitsuse seisukohtadega tutvuda Tartu linna kodulehel http://www.tartu.ee/kesklinn

Kesklinna üldplaneeringu avalik väljapanek toimus eelmise aasta sügisel. Planeering algatati 2010. aasta detsembris ning selle eesmärgiks on kesklinna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning sellega kaasnevate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude hindamine.