Tartu linn kuulutas välja avaliku ideekonkursi, millega soovitakse leida häid ideid Raadil asuvate kinnistute kasutamiseks kultuuri-, turismi-, meelelahutus- või sporditegevuste arendamiseks. Ideid oodatakse 20. juunini.

„Koos Eesti Rahva Muuseumi valmimisega tahame kogu Raadi linnaosa uuele elule äratada ja seni unarusse jäänud piirkonna atraktiivseks muuta. Peale heade mõtete väljapakkumise peaksid konkursil osalejad suutma need ise ka ellu viia,“ rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas.

Ideid otsitakse kahe linnale kuuluva kinnistu kasutamiseks – Roosi tn 83 (pindala 30 447 m²) ja Roosi tn 84 (pindala 14 612 m²). Sobivate ideede elluviimiseks seab linn hoonestusõiguse kas tervele või osale kinnistule tähtajaga kuni 30 aastat. Idee tuleb realiseerida koos vajalike ehitistega kahe aasta jooksul. Roosi tn 83 kinnistu hoonestamisel tuleb säilitada miljööväärtuslikud lennukiangaarid.

„Tahame ERMi valmimisega saadud hoogu kasutada ka ümbritsevate alade elustamiseks ning anda väärtuslikele lennuangaaridele uue sisu. Saades kaks ärifunktsiooniga krunti toimima, tekib eeldusi ka teiste piirkonna arendusprojektide tarbeks. Olulisemad nendest on linnahall ja elamuehitus Raadil,“ kommenteeris abilinnapea Jarno Laur.

Avalikul ideekonkursil osalemiseks tuleb esitada järgmised andmed:

  1. idee autori nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms);
  2. andmed senise tegevuse kohta;
  3. idee sisu ja kavandatav ehitusplaan (sh asendiplaan, vaated, kasutatava inventari kirjeldus või fotonäidised);
  4. kavandatavate teenuste kirjeldus.

Digitaalselt allkirjastatud ideekirjeldus esitada hiljemalt 20. juuniks 2016 Tartu Linnavalitsuse e-posti aadressile lv@raad.tartu.ee märksõnaga „Raadi konkurss“.

Linn valib välja ideed, mille autoritega jätkatakse läbirääkimisi.

Eelistatud on ideed, mis lisavad piirkonna kultuuri-, turismi-, meelelahutus- ja spordielule mõne seni puudunud teenuse või toote, pakuvad rakendust võimalikult laiale sihtrühmale, võimaldavad idee realiseerida ilma linnapoolse toetuse ja hilisemate kulude katmiseta ning võimaldavad kinnistuid kasutada mitmel otstarbel.