Volikogu otsusel tuleb Raadi linnaosa arendamiseks korraldada ideekonkurss, mille käigus esitatud ideede realiseerimiseks on Tartu valmis andma hoonestusõiguse linnale kuuluvatele Roosi tänava kinnistutele.

Käesoleva aasta sügisel avatakse Raadil Eesti Rahva Muuseumi uus maja ning valmib kaasaaegsetele nõuetele vastav Roosi tänav. See on muutnud piirkonna ettevõtjate jaoks atraktiivsemaks ning linna poole on pöördutud huviga arendada ERMi lähialal kultuuri-, turismi-, meelelahutus- ja spordielu edendavaid tegevusi.

Volikogu on seisukohal, et avaliku ja erasektori tegevuse tulemusena võib Raadi linnaosa arengus sündida oluline sünergia ning piirkonna arenguks parimate ideede väljaselgitamiseks ja linnale kuuluvate kinnistute Roosi tn 83 ja Roosi tn 84 kasutamiseks peab linnavalitsus korraldama avaliku ideekonkursi.

Ideekonkursi käigus esitatud ideede realiseerimiseks on linnavolikogu nõus seadma Roosi tänava kinnistutele, mille suurus on kokku enam kui 45 tuhat ruutmeetrit, hoonestusõiguse tähtajaga 30 aastat ja aastatasuga viis protsenti maa turuväärtusest.

Hoonestusõiguse tingimuseks on seatud, et ehitised tuleb rajada kahe aasta jooksul pärast lepingu sõlmimist ning Roosi tn 83 kinnistul tuleb tagada miljööväärtuslike lennukiangaaride säilimine.