Tartu linn kuulutas suve alguses välja Raadi piirkonna visioonivõistluse, millega soovitakse leida terviklik ruumiline lahendus ligi 30 hektari suurusele piirkonnale. Võistlusala hõlmab kesklinnast ERMi kulgeva Roosi tänava ümbruse Puiestee tänavast kuni Muuseumi teeni. Võistlustööde tähtaeg on 18. september.

Linnaarhitekt Tõnis Arjus ütles, et  Raadi piirkonna linnaehituslik areng  on oluline osa sidusa linnaruumi tagamisel. „Eesti Rahva Muuseumi uus hoone on andnud kohale võimsa tähenduse ning linna areng ERMi suunal tuleb põhjalikult läbi mõtestada ning püstitada konkreetsed ruumilised eesmärgid. Visioonivõistlus mängib selles kandvat rolli,“ sõnas Arjus.

Raadi-Kruusamäe linnaosas paikneval võistlusalal asuvad Eesti Rahva Muuseum, Raadi mõis, Raadi järv, endisaegsed lennukiangaarid ja ratsamaneež. Piirkonna hoonestuse moodustavad valdavalt väikeelamud ja puidust kortermajad. Olulise osa moodustavad puhke- ning haljasalad nagu Raadi park, seiklus- ja lumepark, kuid suur osa territooriumist on välja arendamata.

Avaliku ruumilahenduse konkursi peamine eesmärk on leida võistlusalal asuvatele elu- ja äriotstarbeliste kinnistutele linnaehituslikult terviklik visioon, mis saab aluseks tulevastele võimalikele arendustele.

Linnavalitsus moodustas visioonivõistluse ideekavandite hindamiseks žürii, kuhu kuuluvad linna ja Eesti Arhitektide Liidu esindajad. Vajadusel kaasab žürii ka rohkem eksperte.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 18. september 2020.