Linnavalitsus küsib volikogult nõusolekut mitme Tartu linna omandis oleva kinnistu müügiks.

„Tahame müüki panna need krundid, millel linn ise ehitustegevust ei kavanda ja mis aitavad meil elamuehitust hoogustada,“ ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

Linn soovib võõrandada mitmed elamumaa sihtotstarbega kinnistud – u 800 ruutmeetri suurused krundid Mäe tn 11 ja Mäe tn 13 ning 1460 m² suuruse kinnistu Fortuuna tn 19. Müüki lähevad ka linnale kuuluvad kinnistud Ujula tänaval. Ujula tn 104, 106, 108, 110, 112, 114 ja 116 kinnistud krunditakse detailplaneeringu alusel ümber viieks elamukrundiks.

Samuti on linnal kavas võõrandada A. H. Tammsaare tn 6a ja Veski tn 11a kinnistud. Need, praegu transpordimaana katastris olevad krundid, muudetakse samuti elamumaa sihtotstarbega kruntideks, kuna asuvad üldplaneeringus elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal.

Kui volikogu annab kinnistute võõrandamiseks nõusoleku, müüakse need enampakkumise korras.