Tänasel istungil otsustas linnavalitsus osaleda projektis Open Lab, mille eesmärk on renoveerida koostöös korteriühistutega liginullenergia hooneks kolm Annelinna 9-korruselist elamut ning kujundada nende ümber kaasaegne elukeskkond. Euroopa Komisjoni rahastus kolme hoone renoveerimiseks ja hoonete ümbruse elukeskkonna parandamiseks on kaks miljonit eurot, Tartu linn finantseerib projekti tegevusi 150 000 euro ulatuses.

Kortermajade renoveerimisel kasutatakse tehases eeltoodetud paneele, hoonetele paigaldatakse päikesejaamad ning energiasalvestamise lahendused ning kasutatakse targa kodu lahendusi. Linnavalitsus investeerib täiendavad 150 000 eurot, et tõsta hooneid ümbritseva avaliku ruumi kvaliteeti, sealjuures pööratakse tähelepanu ligipääsetavusele, rajatakse turvalised rattaparklad ning rikastatakse avalikku ruumi kunstiteostega.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on kortermajade renoveerimine üks Tartu energia- ja kliimakava peamistest tegevustest. “Paraku on vaid väga üksikud Tartus paiknevad 9-korruselised elamud tänaseks renoveeritud. Selle projektiga soovime anda Tartu suurima elanike arvuga kortermajade renoveerimisele hoogu juurde. Tervikliku renoveerimise tulemusena on võimalik parandada hoonetes sisekliimat ning vähendada energiatarbimist rohkem kui poole võrra – sellega seoses väheneb ka keskkonnajalajälg. Kõigile renoveeritavatele hoonetele paigaldatakse päikeseelektrijaamad ning eesmärk on toodetav taastuvenergia täies ulatuses hoones kohapeal tarbida. Kõrgete elektrihindade tingimustes on see eriti oluline, sest omatoodetud elektri puhul ei avalda turul toimuvad elektrihinna kõikumised mingisugust mõju.”

Esimesteks projekti tegevusteks on renoveerimise rahastustingimuste väljatöötamine ja küsitlus pilootala elanike hulgas. Toetusele saavad ühistud hakata kandideerima 2022. aasta kevadel ning sama aasta jooksul selguvad projektiga liituvad kolm kortermaja. Projekteerimis- ja ehitustööd toimuvad aastatel 2023-2025 ja projekt lõpeb 2026. aastal.

Tartu linna partneriteks on projektis Balti Uuringute Instituut, Tartu Regiooni Energia Agentuur, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Gren (endine Fortum) ja Eesti Energia.

Projekti Open Lab (Open innovation living labs for Positive Energy Neighbourhoods) rahastatakse Euroopa Komisjoni poolt rahastatud programmist Horizon 2020, meetmest Green Deal. Projektis osalevad veel Pamplona linn Hispaanias ja Genki linn Belgias.