Kahe nädala jooksul on veel tulemas kolm arutelu Tartu maapiirkonna teemadel ning arutelud Emajõe matkarajast ja kergliiklusest.

Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul olid eelmisel nädalal toimunud neli arutelu rahvarohked ja sisukad. “Ettearvatavalt oli kõige elavam kesklinna piirkonda puudutanud arutelu, kust võttis osa üle saja huvilise. Samas on mul hea meel, et ka ülejäänud arutelud on olnud aktiivsed ja elanikud tunnevad suurt huvi oma piirkonna arengu vastu,” lisas Laidre.

Sel nädalal toimub kolm arutelu. 10. mail on kõne all Raadi, Kruusamäe, Kvissentali ja Ülejõe linnaosa areng, 12. mai räägitakse Ilmatsalu aleviku ja küla, Tüki ja Rahinge küla ning Kandiküla teemadel, 13. mail on kõne all Märja aleviku, Pihva, Haage ja Rõhu küla teemad.

Järgmisel nädalal toimub veel kolm arutelu. 17. mai räägitakse Tähtvere, Vorbuse ja Kardla küla arengust, 18. mail Emajõe matkarajast ning 19. mail kergliiklusest.

Kõik arutelud algavad kell 17 ja seoses koroonaviiruse levikuga toimuvad need Zoomi keskkonnas ning need kantakse üle ka Tartu linna YouTube’i kanalisse (www.youtube.com/c/Tartulinn). Arutelude lingid leiab Tartu kodulehelt: www.tartu.ee/uldplaneering2040

Aruteludel annavad uuest üldplaneeringust lühiülevaate üldplaneeringu koostajad ning saab esitada küsimusi. Arutelu juhib abilinnapea Reno Laidre.

Lühiülevaate üldplaneeringu olulisematest teemadest saab ka Kaarsillale paigutatud väljapanekul, kus on kaardid ja tutvustused linna ruumilisest arengust, kompaktsest asustusest, rohevõrgustikust ja puhkealadest, hoonestusest ning ettevõtluskeskkonnast.

Üldplaneering on uudses digiraamatu vormis kättesaadav Tartu kodulehel. Samuti saab sellega avaliku väljapaneku ajal tutvuda raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses. Valminud on ka õppevideo digiraamatu kasutamise soovitustega: https://youtu.be/VztYAr2qE2g

Tagasisidet üldplaneeringule saab kuni 20. maini anda üldplaneeringu digiraamatu keskkonnas, e-kirjaga (Lpmko@tartu.ee) või tavakirjaga (Raekoja plats 3, Tartu).

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on siduda linnaga haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala ja kujundada linn ruumiliseks tervikuks. Planeeringus on täpsustatud aga ka paljusid muid teemasid ning kõik üldplaneeringu osad on aruteludeks avatud. Kogu info Tartu üldplaneeringu kohta: www.tartu.ee/uldplaneering2040

Lisainfo: abilinnapea Reno Laidre, 528 6361, üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku, tel 511 0990.