Volikogu otsustas, et Tartu linna uue üldplaneeringu eskiislahendus on avalikustamisküps ning andis linnavalitsusele ülesande korraldada selle avalik väljapanek.

Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on siduda linnaga haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala ja kujundada linn ruumiliseks tervikuks. Planeeringu koostamise käigus täpsustustakse aga ka muid teemasid ning kõik üldplaneeringu osad on aruteludeks avatud.

Võrreldes kehtiva planeeringuga on uues üldplaneeringus muulhulgas maakasutus selgemalt defineeritud, maalises piirkonnas on määratud asustuse arengualad, suurt tähelepanu on pööratud Emajõe kallaste avatud puhke- ja virgestusaladeks kujundamisele, linna transpordivõrgustik on planeeritud veelgi kergliiklejasõbralikumaks, ühtlustatud on miljööväärtuslikel aladel kehtivaid tingimusi ja palju muud.

Volikogu esimehe Lemmit Kaplinski sõnul on üldplaneeringu eskiis esialgne lahendus, mis planeerimisprotsessis täieneb ning selles on eriti oluline roll kõigil tartlastel. „Meie tähtsaim ülesanne on praegu korraldada avalikustamine viisil, mis tagaks linna elu nii oluliselt mõjutava informatsiooni jõudmise võimalikult paljude huvilisteni,“ rõhutas Kaplinski. „Volikogu poolt ellukutsutud üldplaneeringu virtuaalsed kärajad näitasid, et tänapäevaste kaasamislahendustega on võimalik kokku tuua sadu inimesi.“

Üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek on 13. juulist kuni 16. augustini. Linna olulisima arengudokumendiga saab tutvuda Tartu kodulehel, raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses.