4. juunil sõlmisid Tartu Kõrgem Kunstikool (TKK), Tartu Kultuurkapital ja Nordecon AS koostööleppe, mille alusel hakatakse Linnaehituse sihtkapitali stipendiumiga tunnustama TKK maaliosakonna üliõpilast, kellel on head õppetulemused ning kes on erialaselt aktiivne ka väljaspool õppetegevust.

„Stipendium võimaldab andekatel üliõpilastel pühenduda loomingule. Samas on stipendiumi asutamine tunnustus kõrgkoolile tervikuna. Selline erakapitali investeering meie noorte tulevikku on äärmiselt tänuväärne,“ ütles Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Vallo Nuust.

„Nordecon on toetuslepingute sõlmimisel lähtunud alati sellest, et toetataks laste ja noorte arengut – meil on mitme kooliga koostöölepingud, et noori innustada. Tartu Kõrgem Kunstikool on nii pika ja värvika ajalooga kool – koostöö ning teadmine, et saame natuke kaasa aidata tudengite tegemistele, on meile suur au,“ ütles Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink.

Lepingu järgi määratakse Linnaehituse sihtkapitali stipendium üks kord õppeaastas ühele erialaselt aktiivsele heade õppetulemustega TKK maaliosakonna kolmanda või neljanda kursuse üliõpilasele. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles on stipendiumi kasutamise eesmärk suunatud väljapoole kõrgkooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Kord aastas antakse välja 1000 euro suurune stipendium, stipendiumi konkurss kuulutatakse välja iga aasta novembris. Stipendiumi saaja määrab komisjon, kuhu kuuluvad TKK esindajad, Tartu Kultuurkapitali esindaja ning Nordeocni esindajana Alar Kroodo.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2016. aasta konsolideeritud müügitulu oli 183 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 720 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.