SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (SA IVTA) kuulutas välja avatud hankemenetlused infrastruktuuri ehitamiseks Kohtla-Järve Tööstuspargis, Kiviõli Ettevõtlusalal ja Narva Logistika- ja Tööstuspargi 2. etapil. Eeldatav investeeringute maht kokku on 5,1 milj eurot.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et arvestades põlevkivitööstuse keerukat olukorda on väga oluline, et tegeletakse väga aktiivselt alternatiivsete tööandjate toomisega Ida-Virumaale. “Ida-Virumaa hea infrastruktuuriga tööstuspargid meelitavad ligi ettevõtjaid nii üle Eesti kui ka mujalt lähiriikidest ehk iga investeering tähendab piirkonna jaoks uusi töökohti.”

Hangete objektiks on tööstusparkide siseste võrkude väljaehitamine liitumispunktidest kuni kruntideni, mille hulka kuuluvad vee-, kanalisatsiooni-, sadevee-, gaasi-, kütte- ja sidetrassid ning teed ja tänavavalgustus. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.02.2016.

SA IVTA finantseerib taristu ehitustöid osaliselt omavahenditest, lisaks on 700 000 eurot omafinantseeringuks eraldanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, täiendava finantseerimisvajaduse katmiseks esitab SA IVTA taotlused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt avatud meetmesse „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetus“. Taotluste esitamise tähtaeg on 29.02.2016.

SA IVTA juhatuse esimehe sõnul on sihtasutus varasemalt EAS kaasfinantseerimisel Ida-Virumaal ehitanud välja taristu Narva Logistika- ja Tööstuspargis ning Jõhvi Logistika- ja Äripargis. „Narva projekti infrastruktuur valmis 2013. aastal ja tänaseks on 32-st krundist vabad 6, mitmed uued objektid on valminud või on ehitusfaasis ning paljudel algab ehitusprotsess sellel aastal. Jõhvi arenduse võrgud said valmis 2015 lõpus ning esimesed ettevõtted on kinnistud omandanud“.

Kohtla-Järve ja Kiviõli tööstusparkide toodete väljaarendamine annab võimaluse katta kõikide tööstussektori ettevõtete sihtgruppide vajadused. Eriline tähelepanu nende projektide puhul on energiamahukatel tootmistel ning kõrgeima lisandväärtusega keemiasektoril.

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus on avaliku sektori poolt loodud arendusorganisatsioon, mille eesmärk on arendada Ida-Virumaal välja ettevõtlusalasid, meelitada piirkonda uusi tootmis- ja logistikavaldkonna investeeringuid ning pakkuda ettevõtjatele vajalikke tugiteenuseid.