19. detsembril toimus Pikk tn 58, 60, 64, Pärna tn 1 ja Uus tn 37 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu,  Endise pärmivabriku territooriumile planeeritakse uusi elu- ja ärihooneid.

Planeeringulahenduse aluseks on arhitektuurivõistluse võidutöö Salto arhitektuuribüroolt. Eskiislahenduse kohaselt liidetakse kinnistud Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 üheks krundiks ja antakse ehitusõigus kahele 1-6-korruselisele äri- ja eluhoonele. Pärna tänava äärne endine pärmivabriku kontorihoone rekonstrueeritakse ning endise pärmivabriku peahoone Pika ja Pärna tänava poolsed fassaadid, korsten ja toorainemahuti renoveeritakse uue hoone mahus.

Uut ja Pikka tänavat ühendava jalgtee äärde on kavandatud taskupark ja Pika tänava äärde planeeritud 6-korruseline teravatipuline hooneosa.
Pika tänava ääres asuva hoone ja endise toorainemahuti esimesele korrusele projekteeritakse avalikkusele suunatud funktsioon.

Pärmivabriku kvartal