Patarei Merekindluse arhitektuurikonkursi tööde tähtaeg kukkus 12. oktoobril. Konkursile kutsutud neli arhitektuuribürood: KOKO Arhitektid, KAOS Arhitektid, HG Arhitektuur ning Arhitektuuriüksus, esitasid kõik väga jõulised ja omanäolised tööd.

Žürii kooseisu kuuluvad arendaja esindajad Urmas Sõõrumaa, Martin Kolga ja Tarmo Pohlak ning arhitektide Illimar Truverk, Kalle Komissarov, Oliver Alver ja Sulev Nurme. Žürii on alustanud konkursitöödega tutvumist ning nelja eriilmelise töö seast on plaanis võidutöö välja valida hiljemalt detsembri alguses.

Konkursi ülesandepüstitus hõlmas endas Patarei Merekindluse sisehoovide, välialade ning rannapromenaadi arhitektuurset lahendust.
„Konkursilt on oodata Merekindluse avalikule alale põnevaid ja ainulaadseid lahendusi. Moodne arhitektuur tekitab olemasolevate 19.
sajandi ajalooliste klassitsistlike hoonete kõrval vägeva kontrasti ning annab kogu kompleksile täiesti teistsuguse hingamise,“ sõnas US
Real Estate’i arendusdirektor Martin Kolga. ’’Suurim erialane väljakutse sellel arhitektuurikonkursil osalevatele arhitektuuribüroodele on kahtlemata kokku 5000m2 pindalaga sisehoovide katmine klaaskatustega. Kuna klaaskatuste kavandamine on lisaks arhitektuurile kahtlemata ka väga keerukas insenertehniline ülesanne, siis oleme konkursi tööde hindamise protsessi kaasanud vastavad konstruktsioonide ja energiatõhususe tippspetsialistid,’’ lisas US Real Estate’i ehitusdirektor Tarmo Pohlak

„Tänan arhitekte esitatud sisukate tööde eest! Patarei Merekindlusenäol on tegemist väga pretensioonika ja keerulise objektiga, juba
arhitektuurivõistluse lähteülesanne eeldas mitmetasandilist mõtlemist. Arhitektid olid teemasse sügavuti läinud ja väljapakutud lahendustes leidub mitmeid elemente mida on võimalik edasi arendada,“ sõnas Urmas Sõõrumaa.

Patarei Merekindluse peaprojekteerijaks on Arhitekt 11, kellega koostöös hakkab konkursi võitja projekteerima sisehoove ja välialasid.
Vahetult pärast käesoleva konkursi lõppemist plaanib arendaja kuulutada välja ka avaliku arhitektuurikonkursi Patarei Merekindluse
kõrvale planeeritud uutele hoonetele. Merekindlus saab valmis 2026. aastal, kuid esimeste üürihuvilistega on arutelud juba alanud ning
huvi on märgatav.

Patarei Merekindlus on 19. sajandi keskpaigas valminud klassitsistliku arhitektuuriga kaitserajatis, mis algselt kandis nime Kalaranna fort
ja mis tänaseks kuulub Euroopa arhitektuuripärandisse. Urmas Sõõrumaale kuuluva U.S. Invest Grupi ettevõtte omandas Patarei merekindluse käesoleva aasta veebruaris.

Patarei Merekindluse uudistega ja seal toimuvate sündmustega saab kursis olla kodulehel www.merekindlus.ee.