Tallinna linna ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) sõlmivad koostöölepingu Tallinna Vanasadamat ja Rail Baltic Ülemiste reisijate terminali ühendava trammitee eelprojekti koostamiseks ja kaasrahastamiseks.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on MKM huvitatud, et rajatav Rail Baltic Ülemiste reisijate terminal, Tallinna Lennujaam ja Tallinna Vanasadam oleksid ühendatud kiire ja mugava trammiliiniga. „Eelprojekti kavade kohaselt projekteeritakse uus trammitee lõik Ülemistelt Tallinna Vanasadamani selliselt, et seda oleks võimalik ühendada olemasoleva trammiteega Liivalaia ja Tartu mnt ristmikul või sellest põhja pool ning täpsustatakse kavandatud lahenduse vastavust tegelikele oludele,“ selgitas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. „Kaalumisel on ka tulevase trammiliini ühendamine olemasoleva Balti jaama ja Kopli linnossa kulgeva trammiteega.“

MKM-i panus eelprojekti koostamisse on kuni 390 000 eurot, mis on eelarvestatud Rail Baltic projekti vahenditest (Euroopa Ühendamise Rahastu ning riiklik omafinantseering). Tallinna linna poolne panus eelprojekti koostamisse selgub marsruudi täpsustamisel ning riigihanke tulemuste selgumisel. Tööd ning väljamaksed tellijale on vajalik teostada hiljemalt 31.12.2020.

Riigihanke viib läbi Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, kes kooskõlastab hanke alusdokumendid Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga.