66% Pirita elanikke toetab Mustakivi tee pikenduse rajamist, vastu on 13% küsitletutest, selgub aasta lõpul läbiviidud küsitlusest.

Aasta lõpus viis uuringufirma Rait Faktum&Ariko läbi tallinlaste rahuloluküsitluse, kus muu hulgas küsiti ka Pirita ja Lasnamäe elanike suhtumist Mustakivi tee pikenduse rajamisse. “Uuringust selgub, et 66% Pirita elanikke toetab tee rajamist ja vastu on 13 %. Kokku toetab Pirita ja Lasnamäe elanikest 49% täielikult ja 31% pigem toetab (kokku 80%) Mustakivi tee pikenduse ehitamist Pirita ja Lasnamäe vahel. Mittetoetajaid on 3% ja seisukohta ei ole kujundanud või pole teemaga kursis 17% nende linnaosade küsitluses osalenud elanikest,” sedastas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Uuringu kohaselt ei ole seisukohta noorematel inimestel (34%) ja vanimas rühmas (29%).

Erinevad arvamused

Liinat ütles, et küsimus Mustakivi tee pikenduse rajamise kohta lisati küsitlusse seetõttu, et see on piritalastele väga oluline ja et linnaosa elanike hääl ei jääks tahaplaanile. “Kuigi Pirita-Lasnamäe läbimurde eesmärk on vähendada ummikuid ning ringi- ja ümbersõitmist mööda väiksemaid tänavaid, ei jäta see projekt piritalasi ka emotsionaalselt külmaks,” leidis Liinat. Linnaosa vanema sõnul oli valdav osa temani jõudnud arvamustest Mustakivi tee pikenduse suhtes väga positiivsed, osa kõhklevad ja mõned on ka arenduse vastu.

Keskkonnamõju hindamine

Jaanuari keskel algatas Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet Mustakivi tee pikenduse rajamisega kaasnevate mõjude välja selgitamiseks keskkonnamõju hindamise.
Kavandatav Mustakivi tee pikendus on Narva maantee ja Kose tee vaheline lõik pikkusega 1,2 kilomeetrit.
Tallinna eelarves on Mustakivi tee pikenduse rajamisega seotud ettevalmistustöödeks 600 000 eurot. Mustakivi läbimurde rajamine maksab 20,6 miljonit eurot.
Tallinlaste rahulolu uuringu küsitlus viidi läbi 9. novembrist kuni 18. detsembrini 2020. Küsitluseviis läbi uuringufirma Rait Faktum&Ariko Tallinna linnakantselei tellimusel.