Tallinna Linnavaraamet pani avalikule kirjalikule enampakkumisele Nõmme linnaosa valitsuse kasutuses oleva, kuid uue administratiivhoone valmides vakantseks jääva kinnisvara. Lisaks on enampakkumisel veel mitmeid erinevates linnajagudes paiknevaid korteriomandeid.

Hoonestatud, elamumaa sihtotstarbega Vabaduse pst 77 kinnistu pindalaga 2700 m2 on enampakkumisel alghinnaga 316 000 eurot. Hoonestatud, elamumaa sihtotstarbega 1513 m2 suuruse Nõmme-Kase tn 12b kinnistu alghind on 318 000 eurot. Mõlemad kinnistud müükase tingimusega, et kinnistutele seatakse nende võõrandamisel tähtajaline isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks, tagamaks Nõmme linnasoa valitsusele seniste ruumide kasutamise võimalus kuni aadressil Valdeku tn 13 uue haldushoone valmimiseni ehk 1. oktoobrini 2017.

Hoonestatud, elamumaa sihtotstarbega Vabaduse pst 22 kinnistu pindalaga 2134 m2 on enampakkumisel alghinnaga 150 000 eurot.

Valdeku tn 13 krundil asuv endine koolimaja rekonstrueeritakse Nõmme Majaks, kuhu koondatakse kokku kodanikele linnateenuseid pakkuvad asutused, mis praegu paiknevad eri asukohtades. Ehitustööd lõpetatakse 2017. aasta kevadel.

Nõmme Majja tuuakse kokku seni linnaosas laiali asuvad teenused, mis teeb linnaosa elaniku elu palju mugavamaks. „Kunagisse koolimajja saavad endale uued ruumid praegu üsna kitsastes tingimustes tegutsev Nõmme vaba aja keskus ja noortekeskus,“ ütles linnaosa vanem Tiit Terik. „Ühtlasi tulevad hoonesse linnaosavalitsuse tööruumid ning Nõmme halduskogu koosolekusaal, veel üks väiksem spordisaal ja aula, samuti mõned rendipinnad.“

Enampakkumisel on ka viis Põhja-Tallinna linnaosas paiknevat korteriomandit. Telliskivi tn 31 // 31a-9 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 13,4 m2, on enampakkumisel alghinnaga 22 400 eurot ning Kungla tn 5a-19 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 16,3 m2, alghinnaga 19 800 eurot. Volta tn 20-9 korteriomand on enampakkumisel alghinnaga 26 800 eurot, korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 20,1 m2.

Kopli tn 88-28 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 25,7 m2, on enampakkumisel alghinnaga 17 800 eurot. Alghinnaga 28 200 eurot on enampakkumisel Paldiski mnt 34-4 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 23,8 m2.

Lisaks on alghinnaga 21 090 eurot enampakkumisel Mustamäe tee 96-94 korteriomandi 42/100 mõtteline osa, korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 43,5 m2.

Alghinnaga 39 500 eurot on enampakkumisel Harju maakonnas Raasiku vallas Aruküla alevikus asuv, hoonestatud, elamumaa sihtotstarbega Männiku tee 29 kinnistu, mille pindala on 1475 m2.

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist, Vabaduse väljak 10, IV korrus ja telefonidel 640 4637, 6404 500 ning Tallinna linna veebilehelt www.tallinn.ee/kinnisvara.