Vabaduse väljaku tunneli seinale üles seatud väljapanek tutvustab kahel eelmisel aastal Tallinna linna poolt tunnustatud restaureeritud ehitisi.

„Tallinna linn tunnustab igal kevadel mullu kõige paremini restaureeritud hoonete omanikke ja parimaid restaureerijaid,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov. „Näitusestendidel on valik kahel eelneval aastal esile tõstetud restaureeritud ehitisi. Näituse koostas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond. Tänavused preemiasaajad kuulutame välja nädala pärast.“

Tallinna linn toetab kultuurimälestiste, vanalinna muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ning üldplaneeringus väärtuslikuks määratud hoonete säilitamist iga-aastase restaureerimistoetusega. Toetust antakse hoonete konserveerimiseks, algsel kujul taastamiseks ja optimaalsete säilitustingimuste tagamiseks.

Käesoleva aasta linnaeelarvest eraldati restaureerimistoetusteks ja preemiateks 225 000 eurot. Toetust said 32 taotlejat. Suurim toetus oli 20 000 eurot, mis moodustas restaureerimistöö maksumusest 58% (maksimaalne toetuse määr on 75%).

Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb vastavalt muinsuskaitseseadusele lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast.