Vabaduse väljaku tunnelis avati väljapanek projekti „Roheline õu“ raames kauniks saanud korterelamute õuealadest.

„Tegemist on juba kolmanda projekti „Roheline õu“ tulemusi tutvustava väljapanekuga,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Näitusele pandud objektide valiku tegid linnaosade valitsused ning esitlemiseks välja valitud õuede pildistamisel püüdsime jäädvustada korteriühistu hooviala tervikmuljet ja sellega toimunud arengut.“

Fotograafitöö tegi Merike Annuk osaühingust Shoot, näituse kujundas Maris Korrol. Näitus jääb avatuks aasta lõpuni.

„Viis aastat tagasi käivitunud projektiga „Roheline õu“ toetab Tallinna linn korteriühistuid õuealade haljastamisel,“ ütles Võrk. „Viie aastaga on toetust eraldatud 458 korteriühistule.“

Võrk rõhutas, et korrusmajade ümbruse haljastamisse panustamine parandab kõigi linlaste elukeskkonda. „Igal aastal oleme tunnustanud igast linnaosast ühte korteriühistut silmapaistvalt hea haljastuslahenduse või teostuse eest,“ ütles Võrk. „Aga häid lahendusi on alati rohkem olnud.“

Võrgu sõnul on iga-aastase väljapaneku eesmärgiks projekti tulemusi laiemat tutvustada. „Innustagu tehtu ka teiste kortermajade elanikke oma koduümbrust korrastama ja kaunistama.“

Tänavu oli konkurents projekti „Roheline õu“ toetusrahale viie aasta suurim – hindamiskomisjoni ettepanekul rahuldati laekunud 138 taotlusest 86.

„Viie aasta eest käivitatud projekti eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks ja parandada seeläbi elukvaliteeti,“ lisas Võrk. Projekt „Roheline õu“ on täienduseks juba aastaid edukalt toiminud „Hoovid korda“ projektile, mille raames toetatakse korterelamute hoovialade korrastamist.