Tallinna linna omanduses olevale Õismäe tee 130 kinnisasjale kerkib ainulaadne pallimängukeskus.

„Oleme seadnud eesmärgiks rajada kinnisasjale rannapallimängude keskus,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Hoonestaja kohustub ehitama kinnisasjale kinnise pallimängude keskuse, mis peab muuhulgas sisaldama vähemalt ühte soojustatud liivaga rannapallimängude saali, suurusega vähemalt 36 x 18 m. Ühtlasi rajab hoonestaja pallimängukeskuse juurde rahvusvahelisi võistlusi läbi viia võimaldava kuni 200 kohalise spordihosteli.“

Lisaks kohustub hoonestaja ehitama kinnisasjale sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud ja -rajatised. Hoonestaja kohustub lõpetama hoone ja rajatiste ehitustööd ja vormistama ehitiste kasutusload hiljemalt 31. detsembriks 2018.

Haabersti linnaosa vanema Marek Jürgensoni sõnul saavad eelkõige noortele tegevust pakkuvas pallimängude keskuses paljud Haabersti elanikud sisukalt vaba aega veeta. „Rannavõrkpalli ja -jalgpalli populaarsus on nii harrastajate kui profisportlaste seas aastast aastasse kasvanud,“ kinnitas Jürgenson. Tallinnasse rannaspordialade ning rannapallimängude kinnise keskuse rajamise soovi on Võrgu sõnul avaldanud mitmed spordiorganisatsioonid, kusjuures taolist sisehalli vajaks just Haabersti ja selle lähialad.

Sellest johtuvalt otsustas Tallinna linnavalitsus Õismäe tee 130 kinnisasjale läbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seada,“ selgitas Võrk. „Hoonestusõiguse seadmiseks väljakuulutatud läbirääkimistega pakkumise võitis Tallinna Spordibaasid OÜ,“ lisas Võrk.

Õismäe tee 130 kinnisasjale seatakse hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, hoonestusõigus ulatub kinnisasja osale pindalaga 17 435 m². Projekteerimistingimuste kohaselt on kinnistu suurim lubatud ehitusalune pind 4500 m2. Ehitataval hoonel on üks maa-alune ja neli maapealset korrust.