Suveks valmivasse Nõmme Majja, rekonstrueeritavasse endisse koolimajja saavad uued ruumid Nõmme Linnaosa Valitsus ja teised Nõmme organisatsioonid ja teenusepakkujad.

„Nõmme Maja avatakse peale sisustamist sügise hakul. Valdeku tn 13 krundil asuvasse hoonesse kolivad praegu linnaosas laiali asuvad teenused,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Lisaks linnaosa valitsusele ka mitmesugused erinevate vanuserühmade vaba aja veetmise võimalused, lisaks ametnike töökabinettidele on hoonesse kavandatud aula ja spordisaal, ruumid huvitegevusteks jpm. See teeb linnaosa elaniku elu palju mugavamaks – kõik olulised asjad saab edaspidi ühes kohas korda aetud.“

Renoveerimise käigus korrastati ja säilitati stalinistliku koolihoone rikkaliku dekooriga fassaad, hoone tagaküljele rajatud arhitektuuriliselt sobivasse juurdeehitusse tuleb uus peasissepääs, hoone saab uued kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, korrastatakse ja soojustatakse pööning ning kelder, vahetatakse aknad ja uksed. Ehitusetööd teostab Ramm Ehituse OÜ. Ehitustööde ja sisustamise kogumaksumus on ligikaudu 3 miljonit eurot.

Peahoone keldrikorrusel hakkavad paiknema vabaajakeskuse ruumid, söögisaaliga õppeköök, arhiiviruumid, laod ning spordisaal koos abiruumidega, esimesele korrusele on kavandatud eakate päevakeskuse ruumid ning juurdeehitusse linnaosa infosaal. Teisel korrusel hakkavad paiknema linnaosa sotsiaalhoolekande osakond, halduskogu ruumid, noorte päevakeskus ning saal ning kolmandal korrusel linnaosa juhtkonna ruumid ja linnamajanduse osakond.

Valdeku 13 koolihoonet kasutati viimati 2010. aasta suvel, pärast seda on maja seisnud tühjalt.