Valminud on Reidi tee uus eskiisprojekt, mida on varakevadise ideekorje ja avalike arutelude käigus linnakodanike poolt tehtud ettepanekute põhjal esialgsega võrreldes oluliselt täiendatud. Eskiisi uuemad joonised on kõigile huvilistele kättesaadavad kodulehel: http://kprojekt.ee/reidi-tee/.

Uues projektis on näiteks autoliiklusele määratud ala 12 meetrit kitsam võrreldes veebruarikuise eskiisiga. Rannapromenaadi ääres on 15-20 meetri laiune haljasala, kuhu on plaanis rajada ka kõrghaljastust. Autotee, sealjuures ka Russalka ristmik, on viidud merest võimalikult eemale, et seeläbi kujundada mereäärsest alast veelgi laiem terviklik promenaadiala koos kergliiklusteede, haljastuse ja mitmekesiste vaba aja veetmise võimalustega. Jalakäijate ja jalgratturite ülekäiguteed on muudetud sujuvamaks ning lisatud on ülekäigukohti, et tagada parem ühendus linna kvartalite ja rannapromenaadi vahel. Palju poleemikat tekitanud ülekäik Kadrioru pargi ja Russalka vahel on uuendatud eskiisis taastatud.

Abilinnapea linnapea kohustes Taavi Aasa sõnul on tallinlaste suur huvi Reidi tee vastu täiesti mõistetav. Aga valdavalt meedia kaudu esitatud kriitika peaks siiski lähtuma kõige värskemast informatsioonist. „Siiani loeme lehtedest kriitilisi arvamusi Reidi tee projekti kohta, mida illustreerivad juba ammu aegunud eskiisprojekti põhjal tehtud skeemid. Sellisele kriitikale on väga raske vastata, sest mitmeidki kriitikat põhjustanud aspekte enam eskiisprojektis polegi, meedias aga ilmuvad need aeg-ajalt uuesti välja“ ütles Taavi Aas. Eskiisi uuemad joonised on kõigile huvilistele kättesaadavad kodulehel: http://kprojekt.ee/reidi-tee/.

„Reidi tee rajamise peamisi eesmärke on, et autode liikumine sadamasse ja sadamast linna oleks sujuv. Narva maantee ja teiste piirkonna tänavatele paralleelse suuna rajamine loob eelduse Tallinna uue peatänava sünniks. Seoses Reidi teega on palju räägitud Russalka ristmikust. Kogu projekti tuleks aga vaadata tervikuna. Uus tänav hakkab kulgema paljuski täna tühermaana seisval alal, mis aitab sellesse piirkonda elu tuua ja luua kutsuva ja mõnusa linnaruumi. Reidi tee, kui uue tänava loomine, on kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringuga,“ lisas Aas.

Mis puutub Tõnis Paltsi ideesse viia kogu Reidi tee tunnelisse, siis täna töösolev Reidi tee projekt lähtub Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringust, mis kehtestati ajal kui Tõnis Palts oli ise Tallinna linnapea. Üldplaneeringus on, tõsi küll, ette nähtud tunnel, kuid maapinnale planeeritud tänav oma liikluslahenduste ja sõiduradadega, on oma mahult sarnane tänasele. Seega, maapealne ruum näeks ikkagi välja selline nagu ta täna ette on nähtud, lihtsalt tunnel oleks veel lisaks. Uue tee tunnelisse viimine oleks tulnud ka ligi kaks korda kallim – üle 50 miljoni euro. Neile kuludele lisanduksid veel märkimisväärsed ekspluatatsioonikulud. Tõnis Paltsul oleks olnud võimalus kriitika asemel hoopis oma üldplaneeringus kajastuvat nägemust propageerida.

Reidi tee projekti valmimise lepinguline tähtaeg on 25.august.2016, ehitustööd peavad olema lõpetatud ajaks, kui Eestist saab Euroopa Liidu eesistujamaa.