Tallinna Linnavolikogu otsustas osaleda Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine”.

Projekti hinnanguline kogumaksumus on 2 195 500 eurot, millest projektile taotletav Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 1 819 000 eurot, moodustades abikõlblikest kuludest 85 %.

Projekti raames kaasatakse välisrahastus Vana-Kalamaja tänava ja Jaama platsi arhitektuurivõistluse võidutöö realiseerimiseks. Võistluse võitjaks osutus arhitektuuribüroo Kavakava OÜ töö nimega „Kasvulava“ (autorid Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke).

„Vana-Kalamaja tänavaruumi arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida Kalamaja asumit läbivale tänavale uus ja oluliselt jalakäija- ja ratturisõbralikum lahendus, millega luuakse Kalamaja vanalinna ja mereäärega ühendav sotsiaalselt laetud tänavaruum,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov. „Praegune tänava ruumijaotus on autokeskne, kõnniteed on kitsad ning liikluskorraldus soosib autokasutust, sobilik kujundus ja haljastus puudub. Eesmärgiks on seatud erinevate liikumisviisidega arvestav, tänaval viibimist soodustav õdus ja atraktiivne keskkond. Võistlustöödelt oodati silmapaistvaid, kuid samas miljöötundlikke arhitektuurseid ettepanekuid ka Kalamaja keskväljaku ja Balti jaama lähirongide paviljoni ette kavandatava jaamaväljaku kujundusele.“

Projekti laiemaks eesmärgiks on tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine läbi viia avatud ja kaasava protsessina. Oma arvamust saab avaldada aasta algul tutvustatud mobiilirakenduse AvaLinn kaudu.