Avalikustati Vanasadama Masterplaani žürii poolt väljavalitud tööd ning avati ümbrikud märksõnade taga olnud arhitektuuribüroode nimedega, kes hakkavad järgmises etapis edasi tööd tegema. Kolm edasipääsenud arhitektuuribürood on MMUF nime all töö esitanud Alver Arhitektid, Streamcity töö taga olnud Zaha Hadid Architects ning Tõus ja Mõõn koostajad Kavakava ja Alejandro Zaera-Polo Maider Llagune Arhitecture.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul jäi Tallinna Sadam kõigi kuue esitatud ideekavandiga rahule ning ideid edaspidisteks lahendusteks on kõikidest töödest võtta.

„Võitjate puhul tooksime välja just nende eripalgelisust. MMUF töös on esitatud jõuline geomeetria ja suured maamärgid. Hästi mõjub veelähedus kanalitena majade vahel jalakäijate aladel ning ojadena rohealadel. Streamcity lahendus on suurlinlik ja pakub kõige rohkem värskeid ideid. Huvitavamad detailid on veesilmad Reidi tee ääres, jalakäijate alade osaline ja sujuv tõstmine teisele tasandile. Hea terviklikkuse annab Admiraliteedibasseini ümbrusele A-ja D-terminali esistega pakutud üks ühtne linnaruum-väljak koos rohealaga. Tõus ja Mõõn töö rõhub olemasolevatele ja ajaloolistele väärtustele. Väljapaistva ideena on toodud Sadama tänava sihi avamine merele, mis annab alale avaruse.“

Vanasadama Masterplaani žüriisse kuuluvad Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal, Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd, Eesti Arhitektide Liidu aseesimees Peeter Pere ja Arhitektide Liidu liige Ülar Mark.

Valiku tegemisel hindas žürii tööde vastavust võistlusülesandele. Muuhulgas vaadati ideede sobivust ümbritsevasse keskkonda ning sadama ja linna ühendamise läbimõeldust, ideelahenduse värskust ja innovaatilisust, aga ka lahenduse teostatavust. Kolme väljavalitud arhitektuuribürooga töötavad nii Tallinna Sadam kui žüriiliikmed konsultantidena detailsemalt edasi võttes aluseks nende esitatud esmased nägemused ala tulevikust ning kaasates sinna parimaid ettepanekuid ka teistelt ideekonkursil osalenud töödest. Protsessi lõppfaasis sõlmib sadam lepingu kõige tugevama võistlustöö tegijaga, kellega koostöös valmib 2017.aasta lõpuks Masterplaan 2030.

Tallinna Sadam kuulutas 2016.aastal välja Vanasadama arendusplaani ehk Masterplaani 2030 ideekonkursi eesmärgiga leida pikaajaline terviklahendus, mis on aluseks sadama-ala kinnisvaraarendustest ning linnalise ja avaliku ruumi ühendamiseks sadama funktsioonidega. Tallinna Sadamal on plaanis tuua sadamafunktsioonide kõrvale Vanasadamasse rohkem linnalist arendust ning muuta piirkond kergesti läbitavaks ning atraktiivseks linnaruumiks.