AS Tallinna Sadam on seadnud eesmärgiks koostöös linnaga kogu Vanasadama ala terviklikult välja arendada, võttes aluseks rahvusvahelise ideevõistluse võidutöö.

Kahe aasta eest läbi viidud rahvusvahelise ideevõistluse võidutöö Zaha Hadid Architects „Masterplan 2030+“ ellu viimiseks on AS Tallinna Sadam jaganud ala osadeks ning esitanud Tallinna linnale taotlused detailplaneeringute algatamiseks.

Tänasel istungil otsustas linnavalitsus esitada linnavolikogule reisisadama D-terminali ja lähiala detailplaneeringu algatamise otsuse eelnõu.

„Tegemist on ühe osaga kogu Vanasadama piirkonna detailplaneerimisest, mille lõppeesmärgiks on kujundada kogu reisisadama alast moodne mitmekülgne kvaliteetne avalik linnaruum,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov. „Alast kujuneb atraktiivne ja inimsõbralik linnaruum südalinna vahetus läheduses. Ühtlasi tagatakse nüüdisaegse sadamataristu toimimine pealinna peamises mereväravas.“

D-terminali ja lähiala detailplaneering hõlmab 7,59 ha suuruse maa-ala. Detailplaneeringuga soovitakse moodustada krundid D-terminali teenindamiseks ja sadamat teenindava kuni kahekorruselise hoone ning sadamarajatiste ehitamiseks. Samuti käsitleb algatusettepanek kuni viiekorruseliste eluruumidega ärihoonete ehitamiset, olemasolevate hoonete rekonstrueerimist ja laiendamist kuni viiekorruselisteks elu- ja ärihooneteks ning rannapromenaadi rajamist, ühtlasi määratakse liikluskorralduse põhimõtted ja kõigi kruntide kasutamise tingimused.

Planeeritav ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse, mille hoonestamisel tuleb vältida järske kontraste hoonestuse mastaapsuses muinsuskaitsealal ja vahetult selle piiri ääres ning tagada vanalinna silueti vaadeldavus olulistest vaatepunktidest linnas ja vanalinna suunalistelt tänavatelt. Ala uushoonestamisel tuleb säilitada olemasolevad paekivist fassaadid ja/või hooned.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles aktsiaselts Tallinna Sadam. Detailplaneering soovitakse koostada Vanasadama alale 2017. aastal Zaha Hadid Architects poolt koostatud kogu Vanasadama territooriumit hõlmava Masterplan 2030 võidutöö lahenduse elluviimiseks. Detailplaneeringu taotluse juurde on lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali koostanud K-Projekt Aktsiaselts.