Tallinna linnavalitsus kuulutas välja EL-i Rail Baltica ning riigi ja linna ühisrahastatava Vanasadama uue trammiliini projekteerimishanke, mis on aluseks sadamat Rail Baltica terminali ja lennujaamaga ühendavaks kahe kilomeetri pikkuseks trammiühenduseks.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul elanike arv pealinnas üha kasvab, samas on linnatänavate läbilaskevõime paraku piiratud. „Sellepärast keskendume täna ja ka tulevikus nii trammiliikluse kui ka ühistranspordi arendamisele laiemalt. Nii on Tallinn kui 2022. aasta Euroopa Rohelise Pealinna finalist juba aastaid tagasi seadnud suuna sellele, et rakendada üha nutikamalt ja keskkonnasõbralikult ühistransporti. Ka kavandatav trammitee trass seab prioriteedi ühistranspordile, muuhulgas bussiliiklusele, sest projekteerimistingimused näevad ette kogu liini ulatuses ka bussiliikluse tagamise,“ märkis Kõlvart. „Kiire trammiühenduse rajamine Tallinna lennujaama ja Vanasadama vahel on üheks oluliseks etapiks suuremast visioonist Linnahalli ja Vanasadama piirkonna ning sealse linnaruumi arendamisel. Ühtlasi mõjub see positiivselt nii linna kui ka riigi turismisektorile, ühendades mugavalt ja kiiresti nii meie mere- kui ka õhuvärava.“

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on Vanasadama trammiliin osa laiemast ühenduvuse parendamisest läbi Rail Baltica projekti. “Trammiga oleme lennujaama juba mitmeid aastaid saanud sõita ning tänaseks tundub see iseenesest mõistetav, et see trammiliin oli vajalik mitte ainult RB jaoks, vaid ka Tallinna terviklikkusele. Arvan, et uus trammiliin võib olla veelgi olulisem, kuna loome uusi ühendusi juba kesklinna ning ka üha areneva Admiraliteedi basseini piirkonna juurde. Uue trammiteega jooksevad tulevikus kõik transpordiliigid RB Ülemiste terminali, mis muutub ka kogu liikluse tuiksooneks.”

Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg leiab, et juba teine Rail Baltica projekti raames finantseeritav trammiliin annab kogu projektile lisandväärtust. „Tulevaste Rail Baltical reisijate jaoks on see kindlasti positiivne areng, kuna uue trammiliini näol on tegemist Rail Baltica põhimõttelise jätkuga. Kiire rongiühenduse ehitustööd saavad mitmel pool Eestis tõelise hoo sisse juba tänavu ning ühtlasi on lootust, et trammiga saab uuel liinil sõita juba enne Rail Baltica põhitrassi valmimist,“ lausus Grünberg.

Vanasadama trassitee jääb samaks lennujaamast kuni kesklinna Gonsiori tänavani, pärast mida lahkneb olemasolevast Gonsiori tänaval. Edasi kulgeb trassitee Gonsiori tänavalt Laikmaa tänavani ning sealt edasi Laikmaa ja pärast Narva maantee ületamist Hobujaama tänavale, üle Ahtri tänava ning risti üle Laeva tänava Kuunari tänavale, mööda Kai tänavat A-terminalini, pöörab seal tagasi mööda Logi tänavat Rumbi tänavale, jõudes piki Kursi tänavat Põhja puiesteele ning sealt Mere puiesteele, kus toimub ühinemine tänase trammitaristuga. Trassikoridori lõiguga on võimalik tutvuda siin.

Eelprojekti koostaja peab arvestama erinevate nõuetega, mis on esitatud projekteerimistingimustes. Näiteks tuleb läbi viia mitmeid uuringuid, sh topo-geodeetilise alusplaani koostamine, geoloogiliste uuringute, deondroloogilise inventuuri, liiklus- ja liikuvusuuringute ja mürauuringute teostamine. Eelprojekti hanke pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.07.2020.

Vanasadama trammiliini projekteerimine toimub 2021. aastal ja ehitustöödega alustatakse 2022. aastal. Esialgse ajakava kohaselt on ehitustöödega võimalik lõpetada 2023. aasta lõpus. Trammitee ehituse maksumus on hinnanguliselt 15-20 miljonit eurot.