Riigi Kinnisvara AS (RKAS) alustab tuleval nädalal Tallinna vesilennukite angaaride ja Patarei merekindluse vahelise ala ulatuslike korrastustöödega, mille käigus lammutatakse meremuuseumi ja merekindlust eraldav ligi 200 meetri pikkune nõukogudeaegne kivimüür Kalaranna tänava ja mere vahelisel alal ning lagunevad mittevajalikud hooned. Seejärel alustakse Lennusadama haldushoone ja Vesilennuki tänava rekonstrueerimise, vajalike kommunikatsioonide rajamise ning heakorratöödega.

Juuli lõpuni kestvaid lammutustöid teostab Lammutusspets OÜ ja need lähevad maksma pisut üle 100 000 euro.

RKAS on viimastel aastatel aktiivselt tegelenud piirkonda toetava terviklahenduse väljatöötamisega. Koostöös linnaga lahendati ligipääsutee küsimus ning ehitati valmis Kalaranna tänav. Kalaranna tänava ehitamisega paranes oluliselt piirkonna ligipääsetavus ning tõusis kinnisvara kasutusperspektiiv ja seeläbi väärtus. 2013. aastal algatati uus detailplaneering, mille eesmärgiks on rajada atraktiivne ja inimsõbralik linnaruum Patarei ala ajaloolise ja planeeritava uushoonestuse vahele.