Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu (EKEL) konkursi «Aasta Ehitusprojekt 2014/2015» võitja kuulutatakse välja neljapäeval, 28. jaanuaril Viljandi Gümnaasiumis toimuval galaüritusel. Viljandi Gümnaasium on sama konkursi varasem laureaat, võites aasta ehitusprojekti tiitli 2013. aastal.

Lisaks võitja väljakuulutamisele ja tunnustamisele on olulisel kohal paneeldiskussioon, mille läbiv teema on hea avalik ruum väikelinnades, konkreetsemalt keskendutakse ka Viljandile. Arutelul osalevad Veronika Valk (Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik), Ike Volkov (arhitekt), Ando Kiviberg (Viljandi linnapea), Olav Remmelkoor (Viljandi peaarhitekt), Kalle Kadalipp ja Laur Pihel (endised Viljandi peaarhitektid).

«Aasta Ehitusprojekt 2014/2015» kandidaadid on:

  1. Auvere biokütuse ja põlevkivi etteandesüsteem;
  2. Bernhard Schmidti Maja;
  3. Jõhvi Gümnaasium;
  4. Kino Kosmos;
  5. Kuressare Ida-Niidu Lasteaed;
  6. Rakvere Tark Maja;
  7. Võru Riigigümnaasium.

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu poolt korraldatavale «Aasta Ehitusprojekt 2014/2015» konkursile esitatud ehitised on kõik silmatorkavalt eriilmelised, samas on neil kõigil ka läbivaid ühisjooni. Märksõnadeks on siinkohal energiatõhusus, innovatiivsus ja keskkonnast hoolimine.

Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu tegevjuhi Kalle Karroni sõnul on toovad konkursile esitatud ehitised esile Eesti ehituskonsultantide loomingulisuse ning oskuse siduda kreatiivsus innovaatiliste insenertehniliste lahendustega.

Nii on Eesti suurima ja kaasaaegseima Auvere Elektrijaama uue energiaploki biokütuse ja põlevkivi etteande kompleksi puhul tegemist keeruka tehnoloogilise objektiga, kus on kasutatud tavapärasest keerukamaid ehitustarindeid ning tehnilisi lahendusi.

«Esitatud tööd kummutavad ümber väite, et energiasäästlik hoone ei saa olla hea väljanägemisega, sest enamus konkursile esitatud hoonetest on omamoodi maamärgid ja suunanäitajad, seda nii visuaalse silmapaistvuse kui energiatõhususe ja keskkonnast hoolimise seisukohast. Nii on Bernhard Schmidti Ülemiste Citys asuva büroohoone puhul tegemist ühe parima näitega keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamisest kaasaegses ehituses Eestis. Rakvere keskväljaku äärde rajatud Rakvere Tark Maja näitab ilmekalt, et energiasäästlik, tarku lahendusi sisaldav hoone ei pea ilmtingimata kaotama oma arhitektuurset veetlust,» rääkis Karron.

Konkursile esitatud objektid katavad geograafilises mõttes kogu Eesti. Hoone kasutuseesmärgilt on esindatud nii büroo-, äri ja õppehooned.

Lisaks uutele, nullist kavandatud ehitistele on konkursile laekunud tööde hulgas ka ajaloolisi hooneid, mis asjatundlikult renoveeritud ning pälvinud Muinsuskaitseameti tunnustuse hoone ajaloolise väärtuse esiletõstmise eest. Nii on Võru Riigigümnaasiumi 18. sajandist pärit hoonet tunnustanud sel aastal «Hästi restaureeritud mälestise» kategoorias. Samuti on kino Kosmos restaureerimisprojekti tunnustatud hoone ajaloolise väärtuse esiletõstmise ning ehitusprojekti kõrgetasemelise koostamise eest.

Kandidaatide hulgas on esindatud näited, kus renoveeritud hoones on esteetiliselt ja pieteeditundega ühendatud väärikas ajalugu ning uushoonestuse tänapäevane funktsioon. Rakvere Targa Maja puhul on tulemuslikult teostatud tellija soov siduda olemasolev muinsuskaitseline vana pangahoone uue eksperimentaalse juurdeehitusega.

Konkursi eripäraks on asjaolu, et konkursile esitatud tööd peavad olema valmis ehitatud, hoonel peab olema väljastatud kasutusluba ja objekt tellijale üle antud. Seega on kõik esitatud objektid linnakeskkonnas juba oma koha leidnud ning avalikkusele teada ja tuntud.

Konkursi võitja valib välja Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu liikmeskond. Hinnatakse projekti terviklikkust, esteetilist sobivust ümbritsevasse keskkonda, funktsionaalsust, ökonoomsust, objekti projekteerimise professionaalsust, kvaliteeti ja innovaatilisust. Tunnustatakse peaprojekteerijat ja äramärkimist leiab kogu projekteerimismeeskond.