Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Mustakivi tee  rajamise projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku (Narva mnt – Kose tee, koos tehnovõrkude ja jalakäijate sillaga). Eelnõuga on võimalik tutvuda 7. augustini.

“Mustakivi tee pikendamise näol on tegemist äärmiselt olulise projektiga. Tee pikendamine Narva maanteelt Kose teele aitab muuta kvartalisiseste teede liikluskoormust väiksemaks. Tõuseb liiklusohutus piirkonnas, mis tähendab, et majade vahel kihutatakse vähem ja lastel on õues turvalisem liikuda,” ütes Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Lasnamäe linnaosas jääb kavandatav teetrass Tallinna linna omandis olevale Narva mnt 131d kinnistule. Pirita linnaosas kulgeb kavandatav Mustakivi tee trass Tallinna linna omandis olevatel kinnistutel ja läbib Kase tn 61 Sisekaitseakadeemia kinnistut. “Ka Sisekaitseakadeemia on projektist huvitatud, mistõttu nad eraldavad linnale ka väikese maatüki tee rajamiseks. Nimelt asub Sisekaitseakadeemias ka politsei kiirreageerimisüksus, kelle töö seisukohast on selline terass oluline,” lisas Liinat.

Linnaosavalitsus teab, et osa inimesi on projekti vastu ning kardavad, et sellega hävitatakse loodust. “Jah, kahjuks tuleb projekti käigus mõned puud maha võtta, kuid seda tehakse äärmisel vajadusel. Kui olla projekti suhtes kriitiline, siis tuleks ka meenutada, miks selline tee-ehitus on vajalik. Läheduses on Kurereha uusarendus, kuhu asub elama ligikaudu 1000 inimest. Kasvab nii inimeste kui ka autoomanike arv. See aga muudab liiklemise veel ajakulukamaks. Seetõttu on vaja investeerida uutesse trassidesse ja ühistranspordiliinidesse,” lisas Liinat. “Kui Mustakivi tee pikendatakse, siis luuakse parem ühendus mitte ainult Lasnamäe ja Pirita vahel, vaid ka Peterburi tee, Tallinna ringi ja Viimsi vahel. See projekt puudutab väga paljusid inimesi.”

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 24. juulist kuni 7. augustini 2019 Pirita Linnaosa Valitsuses (Kloostri tee 6, tuba 128). Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Mustakivi tee pikendamine Narva maanteelt kuni Kose teeni on kooskõlas Lasnamäe elamualade üldplaneeringuga ja Pirita linnaosa üldplaneeringuga. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressilhttps://tpr.tallinn.ee.