Tallinna linnavalitsus toetas Volta kvartali detailplaneeringut ning saatis selle linnavolikogule kehtestamiseks.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on Kalamajas ja sellega piirnevates asumites toimunud suuremahulise tootmise väljakolimine ajaloolistelt tehasepiirkondadest ning vahepeal tühjalt seisnud paigad vajavad uut linnaruumilist mõtestamist.

Kunagise Volta tehase alale planeeritud äri- ja elamufunktsioon tõstab kvartali elujõulisust, toob Põhja-Tallinnasse juurde elanikke ja loob töökohti. Volta kvartali terviklik arendus võimaldab luua kvaliteetse linnaruumilise keskkonna ja siduda omavahel arenevad Kalamaja, Noblessneri ja Arsenali piirkonnad.

Abilinnapea rõhutas, et kvartalile uue elu andmise juures on peetud oluliseks säilitada võimalikult palju ajaloolist hõngu ning seepärast saavad uue elu ka olemasolevad Volta tehase ajaloolised hooned, mida rekonstrueeritakse ja laiendatakse. „Lisaks ehitatakse alale uued korterelamud ja ärihooned. Arvestatud on olemasolevat ning kavandatavat infrastruktuuri nii, et kvartali äärealadele tänavate äärde on paigutatud rohkem äri- ja kaubandust ning keskele on organiseeritud privaatsem elukeskkond koos korterelamute ja avaliku kasutusega pargialaga. Parklad on viidud maa alla, et vähendada hoonete vahel toimuvat liiklust. Volta kvartali ja lähiümbruskonna elanikele kavandatakse uus lokaalne kaubanduskeskus ning luuakse uusi töökohti kavandatavates büroohoonetes. Terviklikuks muudavad elukeskkonna pargialad, mängu- ja spordiväljakud ning rajatav lastehoid ja lasteaed,“ sõnas Novikov.

Eelnõu kohaselt kehtestatakse Põhja-Tallinnas asuva 11,26 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Volta kvartali detailplaneering. Detailplaneering on koostatud eesmärgil määrata ehitusõigus kokku kuni 42 hoone säilitamiseks, ehitamiseks või ümberehitamiseks/laiendamiseks ning muuta kinnistute piire ja sihtotstarbeid nii, et moodustuks kokku 30-32 krunti. Planeeritud maa-alal ei ole kultuurimälestisi, kuid alal asuvad mitmed arhitektuuriajalooliselt väärtuslikud 19. ja 20. sajandi vahetusel ehitatud kunagise tehase „Volta“ tootmishooned ja administratsioonihoone, mis planeeringulahenduse kohaselt säilitatakse. Ala piirneb Volta tänava poolt Kalamaja miljööalaga ja piki Volta tänavat kulgeva Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndiga.