Tallinna linnavolikogu kehtestas istungil Volta kvartali detailplaneeringu, mille kohaselt struktureeritakse endine Volta tööstuskvartal ümber ning piirkonda on võimalik rajada terviklikult läbimõeldud elu- ja ärikeskkond.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on oluline, et endised tööstusalad ja vahepealsed räämas tühermaad ärkavad järk-järgult uuele elule. „Volta kvartali planeeringu osas on positiivne, et sinna on kavandatud ka lasteaed. See on vajalik, kui arendatakse suurt elamu- ja ärikvartalit,“ ütles Terik. „Põhja-Tallinnas asuvatele endistele tööstusaladele uue funktsiooni andmisel vajab lahendusi liikluskoormuse kasv. Sellega peavad tulevikus arvestama nii elanikud kui ettevõtted, kes sinna kolivad. Ideaalset varianti pole, sest ega ka lagunenud ja tühjad tehasehooned linnaruumi ei kaunista. Siin on kindlasti üheks peamiseks võimaluseks ühistranspordi arendamine,“ lisas linnavolikogu esimees.

Kalamaja asumis Tööstuse ja Volta tänava ning Paljassaare raudtee vahel asuvale 11,26 hektari suurusele planeeringualale moodustatakse 30-32 krunti ning ehitatakse, säilitatakse või rekonstrueeritakse kuni 42 hoonet. Planeeritud maa-alal ei ole kultuurimälestisi, kuid alal asuvad mitmed arhitektuuriajalooliselt väärtuslikud 19. ja 20. sajandi vahetusel ehitatud kunagise tehase Volta tootmishooned ja administratsioonihoone, mis planeeringulahenduse kohaselt säilitatakse.

Detailplaneeringu on koostanud ConArte OÜ. Planeering struktureerib endise Volta tööstuskvartali ümber vastavalt 2007. aastal läbiviidud ideekonkursi võidutööle Soome arhitektuuribüroolt AW². Elukeskkonna loomisel on tähelepanu pööratud avalikult kasutatava ruumi kvaliteedile, parkimise korraldamisele, rohelise rekreatsiooniala loomisele ja turvalise ümbruskonna tagamisele. Detailplaneeringu lahenduse idee põhineb planeeringuala tsoneerimisel kasutusotstarbe järgi.

Paljud olemasolevad Volta tehase ajaloolised hooned rekonstrueeritakse ja laiendatakse, lisaks ehitatakse alale uued korterelamud ja ärihooned. Arvestatud on olemasolevat ning kavandatavat infrastruktuuri nii, et kvartali äärealadele tänavate äärde on paigutatud rohkem äri- ja kaubandust ning keskele on organiseeritud privaatsem elukeskkond koos korterelamute ja avaliku kasutusega pargialaga. Parklad on viidud maa alla, et vähendada hoonete vahel toimuvat liiklust.

Volta kvartali ja lähiümbruskonna elanikele kavandatakse uus lokaalne kaubanduskeskus ning luuakse uusi töökohti kavandatavates büroohoonetes. Terviklikuks muudavad elukeskkonna pargialad, mängu- ja spordiväljakud ning rajatav lastehoid ja (era)lasteaed. Volta kvartalisse kavandatakse juba koos olemasoleva 187 korteriga kokku 861 korterit.

Volta kvartali terviklik arendus võimaldab luua kvaliteetse linnaruumilise keskkonna ja siduda omavahel arenevad Kalamaja, Noblessneri ja Arsenali piirkonnad. Selline linnaehituslik areng vastab Tallinna üldplaneeringus ja piirkonna arengukavades püstitatud eesmärkidele.