2015. aasta lõpul valmis kodanikualgatusel „Maale elama“ kinnisvaraportaal, mis loob uued võimalused maapiirkondade turundamiseks ning seal asuva kinnisvara müügiks.

www.maale-elama.ee pakub kinnisvara omanikele, kinnsvara vahendamisega tegelevatele firmadele ning kogukondadele võimalust avaldada maapiirkondades müügis olevate elukohtade kuulutusi. Maapiirkonna all mõistetakse antud portaali kontekstis kogu Eesti territooriumi välja arvatud Tallinn, Tallinna eeslinn, Tartu, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve. See, et uus kinnisvaraportaal keskendub ainult maapiirkonnale on esimene oluline erinevus seniste kinnisvaraportaalidega võrreldes. Teine oluline erinevus on see, et iga kinnisvarakuulutuse juurest on võimalik leida informatsiooni kohaliku kogukonna ning lähiümbruses asuvate tööpakkumiste või ettevõtlusvõimaluste kohta. Kogukond on antud portaali mõistes teatud kompaktne piirkond oma elanike ja teenustega, mis võib olla nii kohalik omavalitsus, kui selles asuv piirkond, küla või kant.

Niisiis koosneb uus portaal viiest omavahel seotud osast:

KOGUKONNAD – sisaldab portaaliga liitunud kogukondade iseloomustust ja infot teenuste, vabade elukohtade ning piirkonna tööpakkumiste kohta.

ELUKOHAD – sisaldab kinnisvarapakkumisi, mida edastavad kogukonnad, kinnisvarafirmad ja kinnisvara omanikud. Iga kuulutuse juures on otselink vastavale kogukonnale eeldusel, et kogukond on portaaliga liitunud.

TÖÖKOHAD – sisaldab kogukondade tööpakkumiste infot.

ETTEVÕTLUSVÕIMALUSED – sisaldab ettevõtlusvõimaluste infot.

TAHAN MAALE – siin saavad maale soovijad täita ankeedi oma ootuste kohta nii kogukonna, kui elu- ja töökoha osas ning läkitada selle endale sobivatele portaaliga liitunud kogukondadele.
Käesolevaks ajaks on portaaliga liitunud 46 kogukonda. Sellega on kaetud 25 % sihtrühmana määratletud maapiirkonnast. Kogukondade liitumisaktiivsus ning suutlikus hallata ja hoida värskena edastatavat informatsiooni, saab uue portaali populaarsuse ning edukuse nurgakiviks nii kinnisvarafirmade, kui maakodu otsijate seas, kuna just ristlingitud kogukondlik ehk kohalik informatsioon on see, mis eristab vastloodud portaali seni väga edukalt tegutsenud kv.ee ja city24.ee-st.