Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) võimaldab korteriomanikel vastu võtta otsuseid ka korteriomanike üldkoosolekut kokku kutsumata, ehk kirjalikult. Sellisel juhul peab juhatus saatma otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile korteriomanikele ning määrama vähemalt 7 päevase tähtaja, mille jooksul korteriomanik peab esitama otsuse eelnõu kohta oma seisukoha. Seisukoht, ehk poolt või vastu hääl, tuleb esitada samuti kirjalikku […]

Tallinn algatas Ülemiste keskuse kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu

Tallinna linnavalitsus võttis istungil vastu otsuse algatada Suur-Sõjamäe 4 ja selle lähiala detailplaneering, mis annab võimaluse kinnistul asuva kaubanduskeskuse ümberehituseks ning Tartu maantee ja Suur-Sõjamäe tänava ristmiku lähedusse ärihoonete rajamiseks. Lisaks loob detailplaneering võimaluse tulevikus Rail Baltica sõlmjaama ja kaubanduskeskuse juurdeehitisi siduva Euroopa pargi kavandamiseks. Abilinnapea Madle Lippus märkis planeeringut kommenteerides, et Tallinna mitmed uuemad […]

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium: omavalitsustele antakse suurem otsustusõigus maamaksu määramisel

Valitsus kiitis heaks maamaksu seaduse eelnõu, mis saadetakse edasi arutamiseks Riigikokku. Eelnõu eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat, andes neile suurema õiguse oma territooriumil maamaksu üle otsustada. „Meie riigi eesmärk on hea elukeskkond kõikjal Eestis. Selleks peavad aga kohalikel omavalitsustel olema piisavad võimalused,” ütles regionaalminister Piret Hartman. Minister lisas, et maamaksu seaduse eelnõu eesmärk on […]

Otsuste vastuvõtmine korteriomanike üldkoosolekul

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) kohaselt annab iga korteriomand ühe hääle. Põhikirjaga saab kehtestada, et korteriomanikul on üks hääl sõltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust või et häälte arvu määrab korteriomandi kaasomandi osa suurus. Ei tohiks ka unustada, et kui korteriomand kuulub kahele või enamale isikule, siis neil on kokku vaid üks hääl. Korteriomandi kaasomandi osa eseme […]

Kalamaja ja Telliskivi arendused toovad tänavatele rohkem jalakäijaid ja uusi ärisid

Tallinnas on juba mõned aastad reegliks, et uusarendused, mis asuvad käidavamate tänavate veerel, peavad esimese korruse jätma äritegevuseks. Arendajale on see sageli küll pikema tasuvusajaga, kuid annab pikas perspektiivis väärtust linnaruumile, millest võidavad kokkuvõttes kõik. Kaamos Kinnisvara juhatuse liikme Ivar Vahteri sõnul on kinnisvaraarendajatele seatud Tallinna linna nõue olulise liikuvusega piirkondades rajada uusarenduste esimestele korrustele […]

Rahvusvahelise arhitektuurivõistluse žürii valis Tallinna südalinna uue kõrghoone kavandi

Žürii valis rahvusvahelise arhitektuurivõistluse käigus välja Tallinna südalinnas aadressile Tartu maantee 17 rajatava uue kõrghoone kavandiks Prantsuse ja Eesti arhitektide ühistöö „Lumière“. Huvi arhitektuuri ideevõistluse vastu oli suur: kokku avaldas soovi esitada oma nägemuse 87 arhitektuuribürood ja -meeskonda nii Eestist kui ka kaugemalt ja huviliste seas oli mitu maailmas tuntud mainekat tegijat. Konkursi žürii valis […]

Korteriomanike üldkoosoleku läbiviimine

Korteriomanikud kogunevad koosoleku kutses märgitud ajal koosoleku toimumise asukohta, kus tuleb kõigepealt enda osalemine registreerida. Selleks peab korteriühistu juhatus või valitseja ette valmistama osalejate nimekirja ehk kvoorumilehe, mille aluseks on kinnistusregistri väljavõte. Nimekirja kantakse: Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev korteriomanik või tema esindaja. Üldkoosolekul võib osaleda korteriomanik […]

Korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumise kord

Korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt 7 päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Ehk koosoleku kutse väljastamise ja koosoleku vahele peab jääma 7 päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida vähemalt koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord. Koos koosoleku kutsega tuleb korteriomanikele teada anda koht, kus on võimalik tutvuda koosolekul arutamisele […]

Kultuuriministeerium: Riik võttis kaitse alla Kunda mõisa tööstushoonete kompleksi

Kultuuriminister Heidy Purga tunnistas kultuurimälestiseks Kunda mõisa tööstushoonete kompleksi. Kunda mõis kuulus 19. sajandi Eesti silmapaistvamate ja paremini majandatud mõisate hulka, millest annab tunnistust tänini säilinud silmapaistev tööstushoonete kompleks – ühtse tervikuna säilinud tööstushooned, pais ja kanalisüsteem. Kunda mõisa tööstushoonete kompleksi kuuluvad vesiveski koos kahekorruselise kanalisüsteemi, sellele rajatud kunstlike kärestike ja paisuga, viinavabrik, hüdroelektrijaam, mõisa […]

Korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumine

Käes on aeg, kui korteriühistud peavad kokku kutsuma iga aastase korralise üldkoosoleku selleks, et: Korteriühistu juhatus on kohustatud igal aastal koostama majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ja esitama selle korteriomanike üldkoosolekule kinnitamiseks. Sellest kohustusest on vabastatud vaid kuni kümne korteriomandiga ühistud, kes peavad kassapõhist raamatupidamist ja juhivad end ise ilma valitsejata. Kinnitatud majandusaasta aruanne […]